DC-AC инвертори за преобразуване на напрежението

Инверторите за преобразуване на напрежението са електронни устройства, които трансформират прав ток в променлив ток. Източниците на ток са батерии, а стойността на необходимото напрежение не е от значение. С преобразуваното напрежение може да се захранват и устройства, работещи на…

Предимствата на мини понижаващия преобразувател за вграждане

Тенденцията на олекотяване и намаляване на размерите на електронните устройства и компоненти Електронните устройства стават все по-леки и малки по размери. Това се дължи на разработването на все по-малки компоненти. Така устройствата и компонентите могат да се поставят и монтират…

Кит за сглобяване с LM2596 – импулсен понижаващ регулатор

Китът за сглобяване, който ви предлага Захранване Ком, е наследник на LM2576. Той е импулсен понижаващ регулатор, вид захранващ модул. Размерите му са 36 х 47 х 30 мм.         Предназначението на регулаторите на напрежение   Регулаторите…

Управление на DC мотори с PWM регулатори

Скоростта на DC мотори се управлява лесно с PWM (широчинно-импулсни) регулатори. Това се постига със серия от импулси “ON-OFF” и променяне на работния цикъл, когато изходното напрежение е “ON”, като честотата се поддържа постоянна. Ширината на прилаганите импулси варира, а…

PWM регулатор за димиране на светодиодни ленти и лампи с нажежаема жичка

PWM – широчинно-импулсна модулация PWM е съкращение, което означава широчинно-импулсна модулация. Въпреки че методът на модулиране се използва за кодиране на информация, която ще се предава, основното приложение на модулацията е да се контролира мощността, подавана към електрически устройства. Освен…

Повишаващ модул захранване за плавно регулиране на изходното напрежение

За нормалната работа на електронните схеми и устройства регулирането на напрежението е изключително важно. Приложенията на модулите за захранване за регулиране на изходното напрежение се увеличават все повече и повече. Захранване Ком се стреми да отговори на повишеното търсене на…

Трансформатори за регулиране на напрежението

Трансформаторите предават електрическа енергия чрез проводниците в намотките си. Предаването се извършва чрез електромагнитна индукция. Променливият ток в първичната намотка създава променливо електромагнитно поле, а то води до създаване на променлив ток във вторичната намотка чрез електромагнитна индукция.   Трансформатори…