Аудио усилватели клас D за качествен звук на телевизора или домашното кино

За да постигнете качество на звука от телевизора или от домашното кино, изберете от аудио усилвателите, които ви предлага Захранване Ком.

 

аудио усилвателите, които ви предлага Захранване Ком

 

Устройство и принцип на действие на усилвателите

Усилвателите съдържан електронни елементи и усилват многократно входния сигнал. Те се използват масово в радиото, телевизията, в звуковите системи и други устройства, при които е необходимо усилване.

 

Усилватели клас D

Тези аудио усилватели са високоефективни – техният КПД е почти равен на 1. При усилване на непрекъснати сигнали усилвателният елемент усилва тези сигнали, които са преобразувани в импулси.

 

 

Захранване Ком ви предлага: усилватели с потенциометър, мощни усилватели и още няколко модела, включително усилвател, който се произвежда от нас.

 

Усилватели клас D с потенциометър

  • Усилватели 3W+3W

Усилватели 3W+3W

Усилвателите 3W+3W са с работно напрежение от 2,5V до 6V DC. При стойности на напрежението над 6 V DC е необходим регулатор.

 

Предимствата на тези усилватели включват не само високия КПД – при максимална мощност той е над 90%. Другите предимства са много малкото количество отделена топлина, малките линейни изкривявания, много малкият ток при режим на изчакване. Снабдени са с токова защита и със защита от ниско захранващо напрежение.

Платките на усилвателите са с размери 30mm x 19mm x 20 мм.

 

  • Усилвател 2*50W + 1*100W

аудио усилвател

 

Този усилвател със захранващо напрежение 12-24V DC е с размери 100 х 85 х29 мм. Той използва защитен диод и захранващ конектор – две удобства, които трябва да се ползват при входен ток достигащ максимум 5А. Ако мощността на усилвателя е по-голяма, черпенето на ток се увеличава много.

 

Потенциометрите на усилвателя са два – един за настройване на високите честоти за ляв и за десен канал и друг за общото ниво.

 

Усилвателят е снабден със защита от обратно включване на захранването.

 

  • Усилвател 20W+20W с TPA3100D2

 

Class D Усилвател

 

Работното напрежение на аудио усилвателя с TPA3100D2 е 10-26V DC. Той е с високо КПД – над 92%. Снабден е с токова и с термична защита. Сред другите му предимства са много малките нелинейни изкривявания и много малката стойност на тока при режим на изчакване. Освен това при късо съединение автоматично следва задействане на MUTE в изходите. Трябва да отбележим и много малкото отделяне на топлина и липсата на смущения при големи пулсации на захранващото напрежение.

Размерите на платката на усилвателя 20W+20W са 38,5 x 24 x 2,8 мм.

 

  • Усилвател 10W+10W с PAM8610

 

 Усилвател 10W+10W с PAM8610

 

Работното напрежение на клас D усилвателя е 7-15V. Усилването по напрежение е 45 пъти. КПД е висок, над 90%.

 

И при този усилвател предимствата са не само високият КПД, но и наличието на токова и термична защита, както и малките нелинейни изкривявания, малката стойност на тока при режим на изчакване, малкото количество отделена топлина и устойчивостта при големи пулсации на захранващото напрежение.

Размерите на платката са 30 x 25 x 3 мм.

 

  • Аудио усилвател клас D, произвеждан от Захранване Ком

моно блок аудио усилвател

 

Това е моно блок аудио усилвател, 125W, с IRS2092 и IRFI4212H-117P. Дизайнът е въз основа на дизайн IRAUDAMP7S на International Rectifier Corporation.

 

В този усилвател са добавени две стабилизирани захранвания и допълнителна защита за говорителя.

Работното напрежение е +/-32V до +/-42V DC. КПД е над 90%, а размерите на модула са 76 х 81 х 56,5 мм.

Share Button