PWM регулатор за димиране на светодиодни ленти и лампи с нажежаема жичка

PWM – широчинно-импулсна модулация

PWM е съкращение, което означава широчинно-импулсна модулация. Въпреки че методът на модулиране се използва за кодиране на информация, която ще се предава, основното приложение на модулацията е да се контролира мощността, подавана към електрически устройства. Освен това широчинно-импулсната модулация се използва в зрядните устройства за батерии на фотоволтаици.

 

регулатори за димиране на лампи с нажежаема жичка

 

Регулиране на напрежението и тока

Регулирането на двете стойности се извършва чрез бързо включване и изключване на прекъсвача между захранването и товара. Колкото по-дълго прекъсвачът е включен в сравнение с периодите на изключеност, толкова по-голяма е общата мощност, подавана към товара.

 

Предимства на широчинно-импулсната модулация

Основното предимство на този вид модулация е много ниската загуба на мощност. Причината е,че когато прекъсвачът е изключен, на практика не протича ток. Освен това когато прекъсвачът е включен, при предаването на мощност към товара почти няма спадане на напрежението при прекъсвача. Така загубата на мощност клони към нула.

 

Освен това, поради редуването на включване и изключване, лесно може да се извършват настройките за необходимите цикли, включително и при осветление със светодиодни ленти и с лампи с нажежаема жичка.

 

Видове PWM регулатори, предлагани от Захранване Ком за димиране

PWM РЕГУЛАТОР

 

 

Регулиране на напрежението и тока

 

 

 

• регулатор с потенциометър

 

 

димиране на светодиодни ленти за постоянно напрежение

 

Необходимо превключване при димиране

За целите на димиране при светодиодни ленти и при лампи с нажежаема жичка честотата на превключване при регулаторите, предлагани от Захранване Ком, трябва да е 120 Hz.

Share Button