DC-AC инвертори за преобразуване на напрежението

Инверторите за преобразуване на напрежението са електронни устройства, които трансформират прав ток в променлив ток. Източниците на ток са батерии, а стойността на необходимото напрежение не е от значение. С преобразуваното напрежение може да се захранват и устройства, работещи на променлив ток, които се включват в електромрежата. Входното и изходното им напрежение, както и честотата и общата мощност, с която могат да работят, зависят от самите схеми на устройството и от самото устройство като цяло.

 

DC-AC инвертор от Захранване Ком

 

Инверторите могат да бъдат изцяло електронни устройства или да комбинират механична част (например въртяща се) с електронни схеми. Ако инверторите са статични, те не използват въртящи се части при преобразуването на напрежението.

 

Приложения на DC-AC инверторите, които предлага Захранване Ком

Можете да използвате инверторите, които ви предлага Захранване Ком, за устройства, чиято мощност е до 300 W, работното напрежение е 230V AC, а честотата е 50Hz. Освен това тези инвертори могат да служат и за зареждане на телефони, като се използва USB конекторът им.

 

Освен това инверторите могат да се използват за батериите на непрекъснати източници на захранване (UPS), когато спре токът. Когато отново бъде възстановен токът по електромрежата, изправител подава постояннотокова мощност към батериите на непрекъснатия източник на захранване, за да възстанови заряда им.

 

инвертори за преобразуване на напрежението

 

Предложение на DC-AC инвертор от Захранване Ком

Това е DC-AC инвертор IZ12-300A, с размери 150 х 105 х 55 мм, с тегло 0,9 кг заедно с опаковката.

 

Защита на инвертора IZ12-300A

Инверторът IZ12-300A е снабден със следните видове защита:

  • прекалено разреждане на акумулатора
  • от високо напрежение при входа
  • от обратно включване на акумулатора към входа
  • от късо съединение на изхода
  • от претоварване
  • термична защита

При разреждане до 10,2V ± 0,6V изходът се прекъсва и акумулаторът трябва да се изключи от устройството – той продължава да консумира ток, макар и минимален.

 

Защитата от високо напрежение при входа се включва при стойност 15,5V ± 0,5V: изходът се прекъсва.

 

Защитата от обратно включване на акумулатора се включва, като предпазителят на платката изгаря.

Защитата от късо съединение на изхода дава възможност за автоматично възстановяване на нормалното съединение, след като отпадне късото съединение.

 

При мощност над 340W се включва защитата от претоварване. След отпадането на претоварването изходното напрежение се възстановява автоматично.

 

При температура 75°C ± 5°C се включва термичната защита. Изходното напрежение се прекъсва, а след охлаждане до нормална температура то се възстановява автоматично.

 

трансформатор на прав ток в променлив ток

 

 

Сигнализацията за ниско напрежение

Сигнализацията на инвертора IZ12-300A се извършва чрез звукови сигнали, чийто брой зависи от стойността на напрежението.

 

При стойности на напрежението 10,8V ± 0,6V се чуват два сигнала.

 

При стойност на напрежението 10,2V ± 0,6V се чуват три сигнала, а освен това се прекъсва изходът.

 

Когато чуете трите сигнала, трябва веднага да изключите акумулатора от устройството, защото той продължава да консумира ток, макар и минимален.

 

Ако стойността на напрежението достигне 15,5V ± 0,5V, следва прекъсване на изхода. А предпазителят, който е монтиран вътре в устройството, върху платката, изгаря.

 

LED индикацията на инвертора

Инверторът IZ12-300A е снабден със следната LED индикация:

  • зелена – за активен изход
  • червена – за неактивен изход

 

USB изход на инвертора

Инверторът IZ12-300A е с USB изход 5V / 0,5A.

 

 

Share Button