Управление на DC мотори с PWM регулатори

Скоростта на DC мотори се управлява лесно с PWM (широчинно-импулсни) регулатори. Това се постига със серия от импулси “ON-OFF” и променяне на работния цикъл, когато изходното напрежение е “ON”, като честотата се поддържа постоянна. Ширината на прилаганите импулси варира, а следователно се променя и средното DC напрежение, прилагано към изводите на мотора.Така се контролира скоростта му. Колкото по-дълъг е “ON” импулсът, толкова по-бързо ще се върти моторът, и обратно. Казано с други думи, колкото по-голяма е ширината на импулса, толкова по-голямо средно напрежение се прилага към изводите на мотора, толкова по-силно е магнитното поле в намотките и толкова по-бързо се върти моторът.

 

PWM регулатори, които ви предлага Захранване Ком

Моделите, които ви предлагаме, са подходящи за следните приложения:

  • регулиране оборотите на DC машини
  • при лампи с нажежаема жичка
  • при вентилатори,

както и при други условия.

Те имат светодиод за индикация на захранването.

 

PWM регулатор 10-60V /20A

Това е регулатор, който има изнесен потенциометър. С потенциометъра се постига плавно регулиране. Максималният ток е 20А, размерите са: 77х45х28мм.

 

PWM регулатор 10-60V /20A

 

PWM регулатор 10-32V /5A

И този регулатор има изнесен потенциометър и постига плавно регулиране. Максималният ток е 5А, размерите са 59х47х27мм.

 

PWM регулатор с изнесен потенциометър

 

PWM регулатор 10-60V /20A

Този регулатор, с изнесен потенциометър, за плавно постигане на регулиране, е с максимален ток 20А и с размери 78х45.5х29мм.

 

Управление на DC мотори

 

PWM регулатор 12-36V / 150W

Този регулатор е с изнесен потенциометър и изнесен ключ. С потенциометъра можете да постигнете плавно регулиране, а с ключа ще постигнете реверсиране на оборотите и стоп. При този регулатор няма ограничения за тока и за късо съединение. Размерите са 74х46х29мм.

 

LED индикаторите са следните: червени, показващи посоката на въртене (по часовниковата стрелка и обратно на нея – CW и CCW ), а за захранването светодиодът свети със зелена светлина.

Максималният изходен ток е 10А, ако захранващото напрежение е до15-16V. Ако токът е по-голям, Захранване Ком ви препоръчва да смените ключа с друг, който е подходящ за по-висока стойност на тока.

 

Плавно регулиране с изнесен потенциометър

 

PWM регулатор 10-60V /20A

При този модел, предлаган от Захранване Ком, потенциометърът е поставен в кутия. Ограничението по ток е с предпазител 20А. Размерите на регулатора са 86х59х38мм. Този регулатор е подходящ за регулиране на нагреватели за ниско напрежение, например поялници. Може да се използва и ако е необходимо да се смени регулаторът за вентилатора в автомобил.

 

Димиране на светодиодни (LED) ленти

 

Share Button