Трансформатори за регулиране на напрежението

Трансформаторите предават електрическа енергия чрез проводниците в намотките си. Предаването се извършва чрез електромагнитна индукция. Променливият ток в първичната намотка създава променливо електромагнитно поле, а то води до създаване на променлив ток във вторичната намотка чрез електромагнитна индукция.

 

Трансформатори за регулиране на напрежение – приложение, изисквания

 

Трансформаторите за регулиране на напрежение осигуряват нормално захранване и намират приложение при домакинските електроуреди. Те се използват и в хладилници, климатици и други уреди. Снабдени са с различни видове защити и трябва да са много точни и да имат малка собствена консумация. Поддържането на напрежението се извършва независимо от промени на фактори като входно напрежение, температура, влажност, налягане и др.

 

Захранване Ком ви предлага следните трансформатори за регулиране на напрежение:

 

DC/DC повишаващ модул

 

Този трансформатор за регулиране на напрежението има максимална мощност до 300 W. Той балансира системата, като ограничава изходното напрежение и входния ток.

 

Можете да използвате модула за приложения в кола, например за захранване на лаптоп, за захранване на усилвател с еднополярно захранване, а също и за стабилизиране на напрежение.

 

трансформатор за регулиране на напрежението

 

Усилвател 3W+3W Class D, с потенциометър

 

Този усилвател на напрежението осигурява защита от ниско захранващо напрежение и токова защита и не се влияе при големи пулсации на захранващото напрежение. Коефициентът му на полезно действие е висок. Той дава възможност за ефективно захранване с Li-Ion батерия 3,6V. Усилвателят е снабден с допълнителен филтриращ кондензатор за захранващото напрежение.

 

Можете да използвате усилвателя при аудио системи, телевизори, както и за замяна в крайните стъпала на устройства.

 

Усилвател на напрежението

 

Усилвател 3W+3W Class D

 

Този усилвател с потенциометър, предлаган от Захранване Ком, също има висок коефициент на полезно действие и е много подходящ за захранване с Li-Ion батерия 3,6V. Той се характеризира с много малки нелинейни изкривявания и много малко количество отделена топлина.

 

Усилвателят е подходящ за използване при аудио системи, телевизори, както и за замяна на крайните стъпала при различни устройства.

 

усилвател с потенциометър

 

DC/DC Понижаващ модул C2596 LM2596

 

Това е модул за понижаване на напрежението, снабден с волтметър. Може да се допълни със самозалепващ се охладител за интегрални схеми. Многооборотният потенциометър се използва за регулиране на изходното напрежение, което се постига плавно. На входа има обратен диод. Малките размери се дължат на високочестотното DC/DC преобразуване.

 

Модулът може да се използва като зарядно за батерии 1,23V~34V, в автомобили, за димиране на устройства, чието изходно напрежение е до 34V/3A, както и като LED драйвер с постоянно напрежение.

 

модул за понижаване на напрежението

 

DC Повишаващ драйвер с BP1601 LED

 

Това е импулсен модул, осигуряващ висока стабилност на изходния ток, без да е необходимо допълнително охлаждане. Модулът е с малки размери, вследствие на използваното високочестотно DC/DC преобразуване.

 

Модулът може да се използва за диодно осветление за автомобили, както и за захранване на до седем диода от по 1W.

 

 Повишаващ драйвер

 

Share Button