Предимствата на мини понижаващия преобразувател за вграждане

Тенденцията на олекотяване и намаляване на размерите на електронните устройства и компоненти

Електронните устройства стават все по-леки и малки по размери. Това се дължи на разработването на все по-малки компоненти. Така устройствата и компонентите могат да се поставят и монтират лесно, няма ограничения за размерите на местата, в които могат да се използват.

 

 

понижаващите преобразуватели

 

 

Тази тенденция е отразена при понижаващите преобразуватели с с MP1584 от Захранване Ком

Малките размери на понижаващите преобразуватели от Захранване Ком дават възможност за вграждането им на различни места, така че можете да ги използвате без да търсите специален подходящ размер за мястото, в което искате да ги монтирате. Малките размери са постигнати благодарение на високочестотно DC/DC преобразуване.

 

Размерите на понижаващия преобразувател с MP1584

Размерите на преобразувателя са 22 x 17 x 4 мм – гаранция за пасване на различни места, дори и в много малко пространство.

 

Как се регулира изходното напрежение

При модула с MP1584, който ви предлага Захранване Ком, регулирането на напрежението се извършва с микропотенциометър. Настройването е плавно. Самият потенциометър е влагозащитен, което ще ви донесе две допълнителни предимства – по-дълъг срок на експлоатация и възможност за използване в среда, която е с по-висока влажност.

 

 

регулиране на изходното напрежение

 

 

Още предимства освен универсалния миниатюрен размер на преобразувателя

Редица други предимства ще допринесат за избора ви на този преобразувател:

  • плавното регулиране на изходното напрежение и ток
  • ниската консумация при празен ход
  • стабилността на изходното напрежение
  • високото КПД – до 92%

 

Работните граници на понижаващия преобразувател

Можете да използвате преобразувателя в широки граници на температурата – от -40ºC до 55ºC, което допринася за универсалността му.

 

Максималната стойност на входното и на изходното напрежение

Максималното входно напрежение трябва да е най-много 28V, а тази на изходното напрежение – от 0,8 до 20V. Регулирането можете да постигнете чрез микропотенциометъра.

 

Изходният ток при понижаващия преобразувател

Стойността на номиналния изходен ток на преобразувателя е от 1,5 до 1,7А, а максималната стойност, която може да се постигне, е от 2 до 2,2А, като се използва допълнително охлаждане.

 

Защитата, с която е снабден понижаващият преобразувател

Захранване Ком ви предлага преобразувателя със защита от прегряване, както и със защита от късо съединение и от претоварване. Те са важни за осигуряване на дълъг срок на експлоатация на преобразувателя.

 

Тактовата честота на понижаващия преобразувател

Тактовата честота определя честотата на повтаряне на циклите на устройствата, които са синхронизирани с нея. С нея се синхронизира функционирането на компонентите в електронните системи – използва се общ тактов сигнал. Тактовата честота на предлагания от Захранване Ком понижаващ преобразувател е 850kHz.

 

Необходимо е използване на допълнително охлаждане при продължителна работа

Ако използвате преобразувателя продължително време при работа с номинален ток или ток с по-голяма от номиналната стойност, Захранване Ком ви препоръчва да използвате допълнително охлаждане, за да се отнеме топлината, породена от продължителното функциониране при такива стойности на тока.

 

Share Button