Кит за сглобяване с LM2596 – импулсен понижаващ регулатор

Китът за сглобяване, който ви предлага Захранване Ком, е наследник на LM2576. Той е импулсен понижаващ регулатор, вид захранващ модул. Размерите му са 36 х 47 х 30 мм.

 

 

Кит за сглобяване с LM2596

 

 

Предназначението на регулаторите на напрежение

 

Регулаторите на напрежение са предназначени за автоматично поддържане на постоянно ниво на напрежението. Техният дизайн може да бъде прост или с контролни цикли. Освен това регулаторът може да е с електромеханичен механизъм или с електронни компоненти.

 

 

Електронни регулатори на напрежение с контролни цикли

 

Тези регулатори работят чрез сравняване на изходното напрежение с референтна, фиксирана стойност. Всяка разлика се усилва и се използва за регулиране на елемента така, че да се намалят грешките при напрежението. Така се получава контролен цикъл. Стабилността се постига с избягването на осцилации при стъпковите промени.
Много регулатори са снабдени със защита от свръхток, така че при изключително висок изходен ток престават да подават ток. При някои регулатори е осигурена и защита от твърде високо напрежение – когато стойността на напрежението превиши дадена граница, те преустановяват работата си.

 

 

Къде могат да се използват електронните регулатори на напрежение

 

Тези регулатори се прилагат в захранване на компютри. В тях ролята им е да стабилизира постояннотоковите напрежения, които използват процесорът и другите компютърни елементи.
В колите електронните регулатори на напрежение се използват за контролиране на изходните стойности.
В електроразпределителните системи те се инсталират в подстанциите или по линиите, за да осигурят стабилно напрежение за всички получатели, независимо от стойността на получаваната мощност.

 

 

импулсен понижаващ регулатор

 

Какво съдържа китът LM2596

 

Захранване Ком ви предлага комплект кит LM2596, в който ще намерите:
•    печатна платка
•    интегрална схема LM2596T-ADJ
•    четири кондензатора – два електролитни 470uF/35V и два 100nF/50V
•    диод Шотки 1N5822
•    транзистор 2N5401
•    резистор 750 Ohms
•    многооборотен потенциометър
•    индуктивност 100uH/2A
•    радиатор за TO-220
За монтажа ще намерите две клеми за монтаж на платката и винт М3х6.

 

 

Приложенията, за които можете да използвате кита с LM2596

 

Едно често приложение, в което ще бъдете много улеснени с използването на кита, е като зарядно устройство за батерии. Диапазонът на батериите трябва да е между 1,23 и 35V. Необходимо е само да извършите настройването на необходимата стойност на напрежението за зареждане.

 

Други приложения, за които можете да използвате кита, включват:
•    като LED драйвер с постоянно напрежение
•    в кола – за високоефективно преобразуване
•    като лабораторен източник на напрежение, който може да се регулира
•    за димиране – при устройства, чието изходно напрежение е до 35V и токът е 3A

 

 

 

 

Разликата между LM2576 и предлагания кит LM2596

 

LM2576 и LM2596 са напълно съвместими. Но докато LM2576 работи при 52khz, при LM2596 стойността, при която работи, е 150khz.

 

 

Предимствата на кита LM2596
•    На първо място, получавате регулатор с високо КПД.
•    Това е регулатор с малки размери – постигнати са благодарение на високочестотното DC/DC преобразуване.
•    Изходният ток е до 3А; входното напрежение е до 35V.
•    При празен ход консумацията е изключително ниска – около 5mA.
•    Разликата между входното напрежение и изходното напрежение е до 1.5V.
•    Изходното напрежение е с висока стабилност и се регулира плавно
•    Получавате многооборотен потенциометър за настройване, за който ви гарантираме дълъг срок на експлоатация.
•    Регулаторът е с температурна защита.

Share Button