Таймер за включване светлините на автомобила при стартиране на двигателя

Съгласно Закона за движението по пътищата автомобилите в нашата страна трябва да се карат с включени дневни светлини. Но ако имате много ангажименти и бързате, можете да забравите да го изключите. За съжаление това изтощава акумулатора. Още един проблем възниква, когато забравите да включите дневните светлини. Така можете да стигнете до плащане на глоби.

 

При новите модели автомобили има фабрично монтирани дневни светлини (DRL): те представляват нещо като „вежди“ от LED светлини. Монтирането им е в съответствие с изискването за поставяне на дневни светлини на нови коли и малки ванове за доставки от февруари 2011г. насам. Тези светлини се включват автоматично след стартиране на двигателя, но не се включват други светлини на автомобила.

 

Таймер за включване на дневните светлини

За колите, които нямат такива фабрични улеснения, проблемът с навременното включване и изключване остава. Захранване Ком предлага настройваем от 1 до 110 сек. таймер, с който дневните светлини (DRL) ще се включват след стартирането на двигателя.

 

Таймер за включване светлините на автомобила

 

Свързването трябва да се изпълни така, че да има известно закъснение от порядъка на 30 секунди. Така през този период шофьорът ще може да запали двигателя, без акумулаторите да се натоварват от включването на фаровете. В работно положение контактите на таймера тряжва да шунтират контактите на ключа за запалване на фаровете.

 

Настройване на таймера

Можете да настроите таймера за периоди от 1 до 110 секунди. Ще извършите настройването с 20-оборотния тример. Изберете период за включване според това, което предпочитате.

В изхода е монтирано мощно реле, с което светлините ще се включват в настроения период.

 

Таймер за включване на дневните светлини

 

Преди стартиране на таймера

Релето, монтирано в изхода, не е включено. Между двете клеми COM и CB има контакт. Но все още дневните светлини остават невключени и се изчаква до светването на специалния светодиод.

 

Стартиране на таймера

Когато включите двигателя, това ще приведе таймера в готовност за стартиране на настроения период. Светодиодът LED1 ще светне. Това е сигнал, че дневните светлини ще бъдат запалени.

 

След като таймерът стартира

Ще светне светодиодът LED2. Релето на изхода ще се включи и ще се осъществи контакт между клемите COM и CК. Тогава дневните светлини ще се задействат и ще останат включени докато има контакт между двете клеми.

 

Настройване на таймера

 

Консумация на таймера

Консумацията е много ниска – 10mA при режим на готовност и 50mA при работа. Така с инсталиране на таймера няма да увеличите консумацията, степента й почти няма да се увеличи.

 

Размери на таймера

Размерите на таймера са 65 х 30 х 20 мм. Това дава възможност за лесно монтиране в автомобила.

 

След монтиране на таймера за включване на дневните светлини и настройване на периода, за който да се задействат, остава само да се възползвате от това улеснение и да разчитате на таймера, за да бъдат дневните ви светлини да се включват винаги в зададения период след включване на двигателя.

 

стартиране на таймера

 

Share Button