Настройваеми таймери за стълбищни автомати

Стълбищните автомати не работят непрекъснато, а за кратки интервали от време, за да не се допуска излишно изразходване на ток. Когато влезете във входа или излезете от апартамента, натискате бутона на автомата и осветлението се задейства за програмиран период от време. След това осветлението угасва, тъй като не е необходимо. Контролирането на осветлението се извършва с таймери.

 

Настройваеми таймери

 

 

Видове стълбищни автомати

 

Стълбищните автомати са механични и електронни, като при втория вид има цифров дисплей. Обхватът от време, за който могат да се настройват автоматите, може да достигне до 7 минути. Още една възможност за икономия и предпазване на автоматите е възможността за нулиране, ако са изминали над 30 секунди, и автоматично изключване ако токът превиши дадена стойност.

 

Използване на фотоклетки

 

Към стълбищните автомати се монтират и фотоклетки, с които се постига икономия на ток. Те ограничават възможността осветлението да се включи при добра осветеност, през деня.

 

таймери за стълбищни автомати

 

Задаване на интервала за светене

 

Задаването на интервала за светене на стълбищния автомат се извършва чрез контролера. Задава се затварянето на контакта, както и отварянето му след даден интервал от време. Самият интервал може да се настрои или ръчно, или автоматично.

 

Таймерите, предлагани от Захранване Ком

 

Захранване Ком ви предлага таймери за стълбищни автомати, с възможност за програмиране от 1 до 110 секунди, или от 10 секунди до 24 часа.

 

таймери за осветление

 

 

Таймер за интервали от 1 до 110 секунди

 

Този настройваем таймер е с размери 65 х 30 х 20 мм и с мощно реле в изхода.

Захранващото му напрежение е 12V DC; максималната стойност на захранващото напрежение може да достигне до 15V DC.

 

Таймерът е снабден с два светодиода. При готовност за работа светва първият светодиод, а след стартирането светва и вторият.

 

Стартирането на таймера може да се извърши по високо или ниско ниво, или от външен източник. Консумацията при работа е 50mA.

 

Времето за работа, с възможност от 1 до 110 секунди, се настройва посредством 20-оборотния тример.

Този таймер е снабден със защита от обратно свързване на захранващото напрежение.

 

таймери за стълбищно осветление

 

 

Таймер SJ-TM24H-A за интервали от 10 секунди до 24 часа

Този програмируем таймер е с размери 18,5 х 18 х 8,5 мм и със захранващо напрежение от 3,5 до 18V DC. Той е с микропроцесорно изпълнение.

 

Захранване Ком подчертава високата надеждност на този модел, тъй като в него няма кондензатори и други подобни елементи, които могат да се повлияят от захранващото напрежение или от температурата.

 

таймер за фиксирани времена

 

Таймерът се програмира чрез 5-позиционен ключ и спойка (или мост) на платката. Без спойка възможността за задаване на време е от 10 секунди до 75 минути, което включва типичните периоди, задавани за стълбищни автомати.

 

Изходът също може да се програмира чрез спойка (или мост). Така таймерът може да работи с положителна или с отрицателна логика. В първия случай при натискане на бутона сигналът се пуска за зададеното време, а при втория при натискане на бутона сигналът се спира за зададеното време.

 

Таймер с микропроцесорно изпълнение

Share Button