LED драйвер за захранване на светодиод 10W с константен ток

Ролята на дрйверите за работата на светодиодите

Светодиодите се нуждаят от драйвери за предпазване от колебания в напрежението. Те могат да причинят големи промени в тока, а това на свой ред ще доведе до колебания в осветлението. Ако стойността на тока е по-голяма от посочената от производителя за дадения диод, той ще свети по-ярко, но температурата в него ще се повиши, което ще съкрати срока му на годност.

 

 

диодно осветление за кола

 

 

Затова за светодиодите са необходими драйвери, които да трансформират променливотоковата мощност в необходимото постояннотоково напрежение и да регулират тока, протичащ през светодиодите. Драйверите са компактни, могат да димират осветлението и да променят цвета му и последователността на диодите. Димирането може да се извършва от 100% до 0%.

 

Светодиодни драйвери от Захранване Ком

Предлагаме ви LED драйвери за захранване на светодиоди с мощност 10W. Ето някои от драйверите от гамата на Захранване Ком.

 

Понижаващ модул с LM2596 CC CV

При този драйвер ви предлагаме и допълнителна опция – самозалепващ охладител с размери 11 х 11 х 5 мм. Модулът е с високо КПД и има редица други предимства, сред които са малките размери – 48 x 24 x 13мм, постигнати благодарение на високочестотното преобразуване, както и следните:

 •  изходното напрежение и изходният ток се регулират плавно
 •  консумацията на празен ход е много ниска, от порядъка на 10mA
 •  драйверът е с температурна защита
 •  до 2,2 А не е необходимо допълнително охлаждане
 •  настройката с многооборотните потенциометри гарантира дълъг срок на експлоатация

 

Можете да използвате модула за светодиоди, включително и за димиране.

 

Светодиодни драйвери

 

 

Повишаващ модул с регулиране на изходното напрежение и изходния ток, с входен ток до 8 А

 • Това е модул със схема Boost, при входно напрежение превишаващо зададеното изгодно напрежение.
 • Мощността на входа трябва да е най-малко 1,2 пъти по-голяма от изходната.
 • Драйверът е UC3843, а силовите елементи, които са използвани, са IRF2807 и MBR2060.
 • Модулът е със защита от късо съединение и претоварване, но няма защита от прегряване.
 • Изходното напрежение може да се регулира плавно посредством 10-оборотния потенциометър.

Размерите на модула са 65 x 57 x 24 мм. Може да се използва като драйвер за мощен светодиод.

 

 

LED драйвер

 

 

Диоден драйвер DC 12-85V

 • Това е драйвер за от един до 3 последователно свързани светодиоди с мощност 3W и ток 700mА.
 • КПД е над 90%.
 • Има защита от късо съединение и от претоварване.

Модулът ви предлага редица предимства, между които:

 • висока стабилност на изходния ток
 • няма нужда от допълнително охлаждане
 • малки размери благодарение на високочестотното DC/DC преобразуване.

Размерите на драйвера са 20 x 17,5 x 16 мм. Можете да го използвате за LED осветление при велосипеди, при електромобили и в други приложения с акумулаторно захранване.

 

 

импулсен модул за захранване

 

 

Диоден драйвер 780mА

 • Това е драйвер за светодиоди с PT4115.
 • Той е импулсен модул, който е понижаващ.
 • КПД е 94%.
 • Има защита от късо съединение и от претоварване.

Размерите на драйвера са 17 x 26 x 12 мм. Можете да използвате паралелно няколко драйвера, като общият ток за светодиода ще бъде сборът от тока на всички свързани драйвери.

 

 

диоден драйвер за светодиоди

 

Share Button