Аварийно осветление за асансьори

Във връзка с използването на асансьори и осигуряването на безопасност и комуникация с техници при евентуално спиране на асансьора в България са въведени десет изисквания на ЕС. Сред тях е осигуряването на аварийно осветление, което е първата предпоставка за запазване на спокойствие от пътниците, намиращи се в кабината по време на спиране.

 

Оборудване на асансьори с аварийно осветление за включване при спиране на тока

 

В съответствие с наредбата за безопасното експлоатиране на асансьори, кабините на асансорите трябва да имат аварийно осветление. То се включва автоматично в случай на спиране на тока и не дава възможност намиращите се по това време в асансьора пътници да да изпаднат в паника поради това, че остават на тъмно. Изискването за аварийно осветление се отнася за старите асансьори, които са произведени преди наредбата за безопасно експлоатиране и надзор да влезе в сила, тоест преди 2002 година.

 

Аварийно осветление за асансьори

 

Монтиране на устройства за аварийно спиране

 

Освен аварийното осветление друго средство за повишаване на безопасността е да се монтират устройства, осигуряващи аварийно спиране. Тези устройства трябва да се монтират  в ролковото отделение на асансьора, в шахтата и върху покрива на асансьорната кабина. С устройствата за аварийно спиране се осигурява безопасна работа и за асансьорните техници при сервизно обслужване.

 

Още едно предпазно средство за осигуряване на безопасност – предпазен щит под асансьорната кабина

 

Срокът за поставяне на предпазни щитове е до 2023 година за блоковете, а за другите сгради е до 2018 година. Ролята на предпазния щит е да предотвратява падане на хората от кабината в асансьорната шахта, когато асансьорът заседне и вратата се отвори принудително.

 

аварийно осветление

 

Обезпечаване на двустранна разговорна връзка между пътниците в асансьора и асансьорните техници в случай на авария

 

Това е също една от мерките, изисквани от Брюксел, за да може аварийната асансьорна служба да реагира възможно най-бързо и да отстрани аварията в най-краткия възможен срок.

 

Постановлението за осигуряване на аварийно осветление

 

Това постановление е номер 62, от 17 март 2014 година. То допълва гореспоменатата наредба и съдържа член 39, точка 1, в който се посочва, че при спиране на тока аварийното осветление в асансьора трябва да може да осигури захранване за един час на лампа с LED осветление, чиято мощност е най-малко 1 W.

 

Оборудване на асансьори

 

Модул за аварийно осветление от Захранване Ком

 

Нашето предложение е модул за аварийно осветление с литиево-йонна батерия и с LED с мощност 1W.

Батерията се зарежда чрез адаптера, който е постоянно включен към мрежата. При достигане на максималното зареждане, за което е необходим период от 24 часа, се извършва шунтиране, за да се предотврати презареждане.

 

Зарядът от батерията е достатъчен за светене на лампата в продължение на до 4 часа. След възстановяване на подаването на ток батерията отново започва да се зарежда.

 

Модул за аварийно осветление

 

Монтиране на модула за аварийно осветление

 

Кабелите на алуминиевата светодиодна платка и на адаптера са снабдени с конектори, което улеснява монтирането. Самата платка може да се монтира в кабината, а модулът с батерията да се постави на тавана на кабината. За преминаване на конекторите са необходими отвори с размери ф10 мм. Кутията е снабдена с два диагонално разположени отвора за лесно монтиране. Размерите на кутията са 98 x 36 x 24 мм.

Share Button