Таймери с приложения изискващи закъснение на включване

Таймерите, предлагани от Захранване Ком, представляват релета за време, които могат да се използват за превключване на електрически вериги, например при стълбища,превключване на дневни светлини при автомобили след стартиране на двигателя, и др.

 

Задаване на закъснението, времето на работа и периода на пауза

Закъснението на включване на таймера се задава предварително.

Времето на работа и периодът на пауза се задават също предварително.

 

Задействане на таймера

Към таймера се подава захранване. То задейства контактната система със зададеното закъснение и се включва за периода на работа. След това се връща в изходно положение за изключване. Тогава започва периодът на пауза. След изтичането на периода на пауза таймерът отново реагира за период на работа и т.н.

 

Характеристики на таймерите със закъснение на включване от Захранване Ком

  • Таймер със захранващо напрежение 12V DC

Този таймер може да се настройва за периоди от една до 110 секунди. Настройването се осъществява с 20-оборотен тример. При подаване на захранване таймерът е готов за стартиране. Стартирането може да се извърши по три начина:

– по високо ниво

– по ниско ниво

– от външен източник

Консумацията при готовност е 10mA, а когато таймерът стартира, е 50mA.

Размерите на таймера са 65 х 30 х 20 мм.

 

Таймер настройваем

 

 

  • Таймер с микроконтролер със захранващо напрежение от 3,5 до 18V DC – SJ-TM24H-A

Този таймер с микроконтролер може да се използва за програмиране на периоди от 10 секунди до 24 часа. Програмирането се извършва с 5 позиционен ключ и с мост, или спойка, на платката. При липса на спойка периодът, за който таймерът може да се програмира, е от 10 секунди до 75 минути. Когато има спойка, периодът, за който може да се извърши програмиране, е от 1,5 часа до 24 часа. Размерите на модула са 18,5 х 18 х 8,5 мм.

Предимството на модула е високата степен на надеждност, тъй като няма компоненти, които биха се повлияли от температурата или от захранващото напрежение.

 

 

Таймер с микропроцесорно изпълнение

 

 

  • Дисплей-контролер за време JFYB-66-10.2

Този дисплей-контролер за време има вграден вътрешен часовник. Той може да се използва за програмиране на действие за всеки ден от седмицата – можете да програмирате до 10 диапазона за всеки ден. Освен това можете да го използвате с няколко готови комбинации за дадени дни от седмицата.

 

Дисплей-контролер за време

 

Вграденият часовник е с кварцов резонатор за 32,768 kHz.

Настройването на часа и деня се извършва с бутони. Настроените часове и дни могат да се изтрият с бутона RESET/RECALL.

 

Захранващото напрежение за контролера е 1,5V DC, а размерите му са 56,50 х 28,50 х 7 мм. Консумацията е 3 микроампера.

 

 

 

Share Button