Радиочестотен приемник и предавател за еднопосочна комуникация между две устройства

Осигуряващи комуникация между устройства в обхвата на радио честотите, предавателите и приемниците са широко използвани. За осъществяване на двупосочни връзки Захранване Ком ви предлага комуникационни модули – радиочестотен предавател и приемник. В сравнение с варианта приемо-предавател това е по-просто решение, особено когато целта е осъществяване на еднопосочни връзки. Предимството на отделния предавател и отделния приемник е в опростената структура на интегралните им схеми, което води до по-малка консумация на ток и възможност за работа до по-висока честота.

 

С предлаганите тук предавател и приемник можете да осъществявате дистанционно управление, да получавате данни от алармени инсталации и други устройства.

 

Радиочестотен приемник и предавател

 

При необходимост от двупосочно изпращане на данни

 

Ако е необходимо да осъществявате получаване на данни в двете посоки, можете да добавите и още една двойка предавател и приемник, които да работят на друга честота.

 

Честотата, при която се използват предавателят и приемникът

 

И при двете устройства носещата честота е 315 MHz. Тази честота е широко използвана. Затова ще се получава шум, идващ от външни източници. За да могат модулите да работят ефективно, трябва да се извърши „сдвояването“ на модулите, а освен това за всеки пакет данни да има контролна сума.

 

Диапазон на работа на предавателя и приемника

 

Диапазонът, в който работят устройствата, е от 20 до 200 м, в зависимост от това, каква антена се използва, какъв шум присъства в средата, и дали между предавателя и приемника има препятствия.

 

Радиочестотен предавател

 

Радиочестотният предавател 315MHz е предназначен за еднопосочна комуникация. Може да се използва за пренос на данни от безжични сензори, алармени системи или дистанционни управления.

 

Захранващото напрежение на предавателя е 3.5-12V DC, а мощността, която се излъчва – 10 mW. Скоростта на пренос на данните е 4KBps.

Външната антена на предавателя е 25 см; проводникът на антената може да бъде едножичен или многожичен.

 

Радио-честотен приемник

 

Радиочестотен приемник

 

Захранване Ком препоръчва този радиочестотен приемник 315Mhz за работа в комбинация с гореописания предавател.

 

Захранващото напрежение на приемника е 5V DC, а скоростта на пренос на данни – 4KBps.

Външната антена е с дължина 32 см. Тя представлява навит на спирала единичен проводник.

 

Радиочестотен приемник

Share Button