Контролер за фотоволтаичен панел KWD1220 12V/24V-20A

Фотоволтаичните панели стават все по-търсени, като уреди за добиване на „зелена“ енергия. За управление на фотоволтаиците са необходими и контролери. Затова Захранване Ком ви предлага контролер за фотоволтаичен панел с няколко защити и възможност за избор на няколко режима.

 

Контролер за фотоволтаичен панел

 

Видове фотоволтаици

Фотоволтаиците се предлагат в различни варианти на конструкции и с различни начини на концентриране на слънчевата светлина. Можете да наперите и фотоволтаици с различна ориентация – фиксирани и с възможност за ориентация спрямо слънцето.

 

На пазара можете да намерите панели от монокристален или поликристален силиций, от кадмиев телурит и други, включително и нови типове. А според начина, по който се концентрира слънчевата светлина, панелите се подразделят на фотоволтаици, които използват директна слънчева светлина, и такива, използващи отразена слънчева светлина.

 

Присъединяване на електрическия товар към фотоволтаиците

Според начина на присъединяване фотоволтаиците се подразделят на автономни, неавтономни и хибридни. Неавтономните са свързани с мрежата, автономните не са свързани с мрежата, а хибридните са междинен тип между другите два.

 

Риск от прегряване при масово използваните фотоволтаици

Ако върху фотоволтаика се концентрира прекалено голям поток слънчева светлина, възниква прегряване. Използвайте програмируеми контролери, предлагани от Захранване Ком, за да регулирате това.

 

Характеристики на контролера KWD1220

Това е микроконтролер с LCD дисплей и с два изхода тип USB за зареждане на устройства – можете да ги използвате за зареждане на вашите телефони, таблети, лаптопи и други.

 

микроконтролер с LCD дисплей

 

Видове защити, които са осигурени за контролера

Контролерът KWD1220 е с няколко защити:

  • от късо съединение при изхода
  • от отворена верига
  • от обратно включване
  • от претоварване

Напрежение и максимално входно напрежение на контролера

Напрежението на батерията е 12V/24V – с автоматично адаптиране. Максималното соларно входно напрежение е < 50V.

 

Ток на зареждане и разреждане

Стойностите на тока на контролера са 20А за зареждане и за разреждане.

 

контролер KWD1220

 

Възможност за избор на вида на батерията

При контролера KWD1220 можете да избирате вида на батерията:

  • затворена оловна киселинна
  • гел оловна киселинна
  • flooded оловна киселинна

Възможност за избор на работния цикъл

С контролера KWD1220 можете да избирате работния цикъл по следния начин:

  • 24 – това е непрекъснат режим на захранване, 24 часа в денонощието
  • 1-23 – в този режим избирате периода, през който ще бъде захранван товарът – например след залез, когато не се извършва зареждане на акумулатора от фотоволтаика
  • 0 – при този режим товарът ще бъде захранен, когато акумулаторът не се зарежда от фотоволтаика – от здрач до следващата сутрин

Как функционира контролерът

С контролера KWD1220 можете да зареждате акумулатор с напрежение 12V или 24V. С него можете да настройвате максималното напрежение при зареждане.

С контролера се осъществява разреждане на акумулатора към товар. При това можете да настроите прага на напрежението при включване и при изключване на товара.

 

Работна температура на контролера

Работната температура на контролера е между -35ºC и 55ºC.

 

Размери и тегло

Контролерът KWD1220 е с размери 150 x 78 x 35 мм и с тегло 150 г.

 

Share Button