Характеристики и приложение на сегментния волтметър

Волтметрите се използват за установяване на потенциалната разлика между две точки, измервайки както променлив, така и постоянен ток. Те са аналогови и цифрови.

Аналоговите волтметри са с дисплей и стрелка, която се движи, показвайки измерените стойности. Дигиталните волтметри вече масово заменят аналоговите, благодарение на предимствата на дигиталното оборудване. Стойностите на измереното напрежение се показват в цифри.

Захранване Ком предлага дигитални волтметри за удобство, точност и компактност. Предимствата им са описани по-долу.

 

LED сегментен волтметър

 

 

Предимствата на дигиталните волтметри

  • На първо място, измерването е точно, стойността се изписва на дисплея и така се елиминират грешки, които са възможни при разчитане на стойности на волтметри със стрелка и дисплей.
  • Напълно се елиминират грешки поради паралакс.
  • Измерването се извършва много бързо.
  • Измерените стойности могат да се подават към устройства с памет за запаметяване и по-нататъшни изчисления.
  • Дигиталните волтметри са компактни и портативни.
  • Те не изискват захранване с голям капацитет.

 

LED сегментен волтметър от Захранване Ком

Това е дигитално LED устройство без панел, с автоматична смяна на обхвата. То е с три проводника, бял, червен и черен. Начинът на използване на проводниците е описан по-долу, в частта за стойностите на захранващото и на измерваното напрежение.

 

 

LED волтметър

 

 

Температурен диапазон, в който можете да използвате сегментния волтметър

Устройството работи в температурен диапазон от -10C до +65C.

 

Консумация на сегментния волтметър

Както вече посочихме, не е необходимо захранването за този волтметър да е с голям капацитет. Консумацията на устройството е под 15мА. Тя варира в зависимост от цвета на индикатора и в зависимост от броя на сегментите, които са засветени.

 

Стойности на захранващото напрежение

Захранващото напрежение е от 4V до 30V DC. То се прилага към червения проводник – плюса, и към черния проводник – минуса.

 

Стойности на измерваното напрежение

измерваното от сегментния волтметър напрежение е от 0V до 200V DC. Белият проводник е плюсът, а черният проводник е минусът.

 

Точност на измерване

Точността на волтметъра, който ви предлага Захранване Ком, е много добра – между 0,2% и 0,1%.

 

Време на измерване

За измерване на напрежението с LED сегментния волтметър са необходими минимум 330 mS; или измерването се извършва 3 пъти в секунда.

 

Калибриране на сегментния волтметър

Можете да калибрирате предлагания от Захранване Ком LED сегментен волтметър чрез тримера, който е монтиран на платката. За да постигнете калибрирането, използвайте мултицет с висока точност.

За калибриране включете паралелно мултицета и сегментния волтметър към батерия. Напрежението на батерията може да е 4,2, 9, 12 и т.н. волта. Можете да използвате и друг източник на захранване. Ако установите, че има разлика между показанията на волтметъра и тези на мултицета, използвайте тримера, за да извършите настройката.

 

Размери и възможности за закрепване на сегментния волтметър

Размерите на LED сегментния волтметър са 31 х 14,5 х 10 мм. Той е снабден с крепежни отвори с диаметър 2 мм. Разстоянието между центровете на отворите е 27 х 10 мм.

 

Share Button