Комбинирани измервателни системи

Комбинираните измервателни системи, предлагани от Захранване Ком, обединяват функциите на волтметър и амперметър. Те се използват в автомобилни табла, цифрови камери, телефони, тунер-усилватели.

 

Волтметърът измерва напрежението, а амперметърът тока. Волтметърът може да отчита всяко измерване, което може да се трансформира в напрежение, като например налягане, температура, поток. Волтметърът трябва да се свърже паралелно към устройствата, за да отчете същата разлика в потенциалите. Амперметърът трябва да се свърже последователно, за да отчете същия ток като измервания обект.

 

Волтметърът отчита потенциалната енергия, а амперметърът – кинетичната. Ако в батерията има изтощена клетка, амперметърът само ще покаже, че се опитвате да заредите батерията. С волтметъра ще видите потенциала на батерията, преди да започне зареждането, както и това, че се зарежда.

С комбинираните системи можете да измервате и напрежение, и ток, да отчитате както кинетичната, така и потенциалната енергия.

 

Захранване Ком предлага VA метри за USB charge и VA метри с 5 проводника.

 

VA метри за USB charge

С тази система ще измервате тока и напрежението при заряд чрез USB порт. С него, ако имате проблем при зареждане чрез USB, ще можете да установите на какво се дължи този проблем. Проблемите могат да се дължат на проблеми в самия кабел, или на защита вградена в порта.

 

Волтметър

 

Това е измервателна система с два изхода, също за измерване при заряд чрез USB порт. И при тази система трябва да имате предвид, че ако имате проблеми със зареждането, причините за това могат да бъдат в кабела, или на вграден ограничител в самия порт.

 

VA метър за USB charge

 

VA метри с 5 проводника

При тези системи двата тънки проводника, червен и черен, се включват за захранващо напрежение в диапазона 4V-30V DC. За измерване на захранващо напрежение двата червени проводника трябва да се свържат. При това прилаганото напрежение не трябва да е повече от 30V DC. Обхватът се сменя автоматично.

 

Размерите на тези измервателни системи са 47,5 х 28,5 х 23 мм, а размерите на отвора за монтиране на панел са 45 х 25,8 мм.

 

Те могат да се използват в среда с диапазон на температурата от  -10оC до +65оC.

 

Ето видовете VA метри с 5 проводника, които предлага Захранване Ком:

 

Волтметърът измерва напрежението

 

 

 

VA метри с 5 проводника

 

 

измерване на захранващо напрежение

 

 

  • VA метър син-червен, 28″, за измерване при следните стойности – за напрежение – 0-200V DC, и за ток – 20A.

измервате напрежение и ток

 

Share Button