Приложение на захранващите влагозащитени модули

Защитата на захранващите модули и други електронни компоненти от проникване на прах и вода е важна за предотвратяване на проблеми. При висока влажност в работната среда и разлика в температурите на захранващия модул и въздуха се получава кондензиране на влагата от въздуха. Капчиците вода могат да проникнат в чувствителни към влагата компоненти. Проникването на влага ще попречи на нормалното им функциониране, а може да се стигне и до прекъсване на способността им за работа.

 

Влагозащитен захранващ модул

Как може да се предотврати кондензирането на влага върху захранващите модули и други електронни компоненти

За предотвратяване на кондензиране се използват различни методи:

 • чрез обвивка с отделна вътрешна циркулация на въздуха
 • чрез затворена система – топлообменник въздух-въздух или вода-въздух
 • чрез затворена система с вътрешна климатизация – регулиране на температурата на въздуха и влажността му
 • чрез отворени системи с принудително вентилиране вътре в кутията
 • чрез използване на контролиране на входящия охлаждащ въздух
 • чрез вътрешно нагряване, което спомага за вътрешно контролиране на температурата

 

Класове на защита от навлизане на вода и замърсители

Класовете на защита за отделните електронни устройства се отбелязват като IP класове. Те определят как и къде може да се използва даденото устройство, без да се допуска риск. Това е важно за всички приложения на предлаганите от Захранване Ком влагозащитени модули. Нашите модули са с клас на защита IP65/IP67. Класовете на защита са от 0 до 9. При Клас IP0 няма специална защита от проникване на прах и вода. При най-високия клас, IP9, устройствата са със защита от проникване на вода от всички възможни посоки дори при много високо налягане върху кутията.

 

модул със защита от влага

 

Защитата Клас IP6 е със следните гаранции:

 • пълна защита от контакт
 • защита от проникване на прах
 • защита от силно вълнение
 • защита от силни струи вода

Защитата Клас IP7 предлага гаранция при потапяне във вода.

 

Още гаранции за защита на модулите

Модулите, които предлага Захранване Ком, са със защита от късо съединение и зашита от претоварване.

 

Приложения на влагозащитените захранващи модули от Захранване Ком

На първо място, можете да използвате модулите за захранване на всякакви устройства, за които е необходим ток 12V DC до 1A.

 

Освен това модулите са подходящи и за следните приложения

 • за захранване на LED ленти с горепосочените стойности
 • като лабораторни източници на напрежение с горепосочените стойности
 • за захранване на Wi-Fi рутери с напрежение 12V
 • за захранване за видеонаблюдение

 

захранващи модули от Захранване Ком

 

 

Ето някои от предложенията на Захранване Ком за влагозащитени модули за захранване

Предлаганите от нас захранващи модули от първата група могат да работят при температурен обхват от -20 до +60 градуса и влажност от 20% до 90%.

 

Някои предложения на модули за температурен обхват от -30 до 70 градуса

Тези модули са с вградена корекция на фактора на мощността. Те могат да се използват като универсални димируеми захранващи блокове за LED прибори.

 

Share Button