Понижаващо-повишаващ импулсен модул за зарядно за таблети

Стабилизиране на напрежението

 

Стабилизирането на напрежението е поддържането му в дадени граници, независимо от това, как се променя входното напрежение. Обикновено мрежите имат колебания в напрежението и за справяне с това се използват стабилизатори на напрежението.

 

 

импулсен модул за зарядно за таблети

 

 

Използване на импулсен модул за стабилизиране на напрежението

 

С импулсни модули от Захранване Ком получавате възможност за регулиране на изходното напрежение – за повишаване и за понижаване. Можете да използвате модулите за захранване на таблети и на малки компютри.

 

Обхват на изходното напрежение, който можете да зададете с модулите

 

Обхватът на изходното напрежение е между 1,5V и 30V. Настройването е плавно и се извършва с многооборотен потенциометър. Можете да зададете повишаване или понижаване на напрежението.

 

 

 

 

Обхват на температурата за работа с импулсните модули от Захранване Ком

 

Предлаганите от Захранване Ком модули работят при обхват на температурата от -40ºC до 85ºC.

 

 

модул за стабилизиране на напрежението

 

 

Предимства на импулсните модули, които Захранване Ком предлага за захранване на таблети

 

С модулите, по-подробни данни за които ви предлагаме по-долу, ще получите устройства с редица предимства, освен възможността за работа и в среда с висока влажност:

  • ниска консумация при празен ход
  • висок коефициент на полезно действие
  • няма да ви е необходимо допълнително охлаждане
  • модулите са с малки размери

 

Няма проблеми за използване на импулсните модули дори и в среда с повишена влажност

 

Още едно предимство на импулсните модули от Захранване Ком за повишаване и понижаване на напрежението за регулирането му е влагозащитеността им. Тя дава възможност да се използват и в среди, които се характеризират с по-висока влажност, без това да скъсява експлоатационния срок на модулите.

 

Защитата, която е осигурена при импулсните модули от Захранване Ком

  • защита от късо съединение
  • защита от претоварване
  • защита от прегряване – 125 градуса температура на чипа

 

Предложенията на Захранване Ком за импулсни понижаващо-повишаващи модули

 

 

Импулсен модул понижаващо-повишаващ

 

При този модул входното напрежение DC е от 3,5V до 32V, а максималното входно напрежение DC е максимум 35V. За регулиране на изходното напрежение се използва многооборотен потенциометър, с който можете да настроите стойност от 2,2V до 30V.

Коефициентът на полезно действие на модула е от 75% до 84%, а размерите му са 48 x 23 x 14 мм.

 

 

импулсен модул

 

При този импулсен модул входното напрежение е от 4V до 32V, а входното напрежение DC е максимум 35V.

И тук изходното напрежение DC се регулира плавно чрез многооборотен потенциометър; можете да настроите стойности от 1,5V до 32V.

В изхода се намира допълнителен LC филтър; с него шумът, който причинява високочестотното DC/DC преобразуване, се намалява значително.

При този модул коефициентът на полезно действие достига до 94%. Размерите му са 48 x 25 x 14 мм.

 

Допълнение към импулсните модули за понижаване и повишаване на напрежението от Захранване Ком

 

Като допълнение ви предлагаме самозалепващ охладител, предназначен за интегрални схеми и транзистори – 11 х 11 х 5 мм.

 

Share Button