Понижаващи захранващи модули за задаване на точното зарядно напрежение

Понижаващите модули за захранване са необходими, за да понижат напрежението на мрежата до стойности, при които то може да се използва за различни електронни уреди.

 

Можем да отбележим, че всички електронни устройства работят с много по-ниско напрежение от това на мрежата. Затова се налага използването на захранващи модули, понижаващи напрежението от мрежовата му стойност 220VAC до подходяща стойност за съответния електронен уред. Тези модули, предлагани от Захранване Ком, са подходящи за осигуряване на точното зарядно напрежение на мобилни телефони, таблети, лаптопи. При някои електронни устройства понижаващите модули се намират вътре в тях – при телевизори и компютри. За другите електронни устройства – телефони, таблети, лаптопи, тези модули са отделни и това е удобно за смяната им, ако понижаващият захранващ модул се повреди.

 

задаване на точното зарядно напрежение

 

Понижаващите модули, предлагани от Захранване Ком, се калибрират лесно, с точен мултицет, който трябва да се включи в изхода на модула. Те са снабдени със защита от претоварване, от късо съединение и от прегряване.

 

Програмируеми понижаващи модули за захранване

 

Този понижаващ модул е с параметри 0-16,5V и товароспособност 2A. Подходящ е за устройства със същите граници на стойностите на напрежение и ток, както и за димиране на такива устройства, и за лабораторни източници на напрежение и ток.

Активната част на дисплея на модула е 17 x 38 мм.

 

Програмируем понижаващ модул за захранване

 

Този понижаващ модул за захранване се предлага с параметри 0-16,5V, със стъпка 40mV и товароспособност 2А. Захранване Ком предлага и опция на модула в кутия.

Стойностите на изходното напрежение и на изходния ток се визуализират.

Модулът е подходящ за захранване на всякакви устройства със същите граници на стойностите на напрежение и ток, за димиране на такива устройства и за лабораторни източници на напрежение и ток.

Активната част на дисплея е с размери 17 x 38 мм. Този модул също предлага зашита от претоварване, от късо съединение, от прегряване.

 

•	CV модул, с LCD дисплей

 

Този понижаващ модул с параметри 30V и 3А е подходящ за регулируеми лабораторни източници на напрежение и ток, за зарядни на батерии до 32V, и като LED драйвери с  постоянно напрежение или постоянен ток. Можете да го използвате и за димиране на устройства с параметрите на модула.

Модулът може да се монтира със или без вентилатор. Отворът за панелен монтаж е с размери  71 x 39 мм.

 

понижаващ модул

 

 

Настройваем понижаващ модул

 

Този модул с параметри 1-9 V замества линейните стабилизатори от серия 78хх. Едно от основните му предимства е изключително високото КПД – до 92%. Изходното напрежение е изключително стабилно. Размерите на модула са малки, поради използването на високочестотно DC/DC преобразуване. Не на последно място, при празен ход консумацията е с много ниска стойност – 1-2mA.

Тъй като този модул се настройва, необходимо е вие да направите необходимите настройки с микропотенциометъра.

 

Настройваем понижаващ модул

Share Button