Осигурете си непрекъсваемо захранване с модул от Захранване ком

Предимството на непрекъсваемото захранване

Този вид захранване е известен също под съкращението UPS, получено от названието му на английски език.

Ползата от непрекъсваемото захранване е осигуряването на електрически ток при спиране на тока и проблеми в електрическата мрежа, като спад на напрежението.

Способността на непрекъсваемото захранване да осигурява ток се дължи на акумулаторната му батерия. При спиране на захранването от електрическата мрежа батерията веднага започва да подава електрическа енергия.

Използвайте модули за непрекъсваемо захранване, които ви предлага Захранване Ком.

 

 

непрекъсваемото захранване

 

 

Период от време, за който непрекъсваемото захранване може да осигури подаване на ток

Непрекъсваемото захранване може да осигури подаване на ток за кратък период, при спиране на тока за от 5 до 15 минути, докато се възстанови подаването от мрежата.

Освен това то може да осигури ток за достатъчен период, през който да могат да се изключат захранваните съоръжения.

 

Мощност на непрекъсваемото захранване

Модулите за непрекъсваемо захранване се произвеждат с различна мощност. Някои от тях могат да захранват компютри, а други могат да осигуряват захранване за цели сгради, затова мощността им достига до няколко мегавата.

 

Модули за непрекъсваемо захранване от Захранване Ком

 

Захранване Ком ви предлага няколко модула за осигуряване на непрекъсваемо захранване.

 

 

непрекъсваемото захранване

Това е модул за захранване на 12V. Използвайте го като буферно захранване с оловен акумулатор, свързан директно. Коефициентът на полезно действие на модула е над 79%.

Той е снабден със защита:

  • от късо съединение – за източника на захранване
  • от късо съединение – за батерията
  • от обръщане на полярността – за батерията
  • от претоварване – за източника на захранване
  • от претоварване – за батерията

Размерите на модула са 200 х 110 х 50 мм. Той е предназначен за работа в температурен обхват от -5°C до 45°C. Номиналното му входно напрежение е 230V АC.

 

 

Модул за непрекъсваемо захранване

 

Този модул е предназначен за захранване на 24V. Можете да го използвате този модул от Захранване Ком като непрекъсваемо захранване с оловен акумулатор, свързан директно, с напрежение 24V, или с два акумулатора на 12V, свързани последователно. Коефициентът на полезно действие е над 80%.

Модулът е снабден със същите видове защита като първия модул. Той е с размери 200 х 110 х 50 мм и работи в температурен обхват от -5°C до 45°C. Номиналното му входно напрежение е 230V AC.

 

 

Непрекъсваем 24V захранващ модул

 

Това е модул, който се предлага от Захранване Ком за работа на 24V. Както и вторият модул, той може да се използва като буферно захранване с един оловен акумулатор на 24V, свързан директно, или с два акумулатора на 12V, свързани последователно. Коефициентът на полезно действие на модула е над 89%.

И този модул е снабден със същите видове защита, както предните два модула. Размерите му са 130 х 85 х 38 мм. Обхватът на температурата, при която може да работи, е от -10°C до 50°C. Номиналното му входно напрежение е от 100V AC до 240V AC.

 

 

Share Button