Модули за захранване на устройства с ниска консумация

Ниската консумация

 

Ниската консумация обикновено се свързва с преносимите компютри и с елементи, които се използват в тях. Електроенергията, изразходвана от такива компютри и компоненти, представлява само част от електроенергията, която се консумира от стандартните компютри и компоненти.

 

 

• AC/DC импулсен модул

 

 

Защитата на модулите за захранване

 

Защитата от пренапрежение е важна, защото тя ще предизвика изключване на напрежението в случай на рязкото му увеличаване.

 

Също така е важно модулите за захранване да са със защита в случай на късо съединение.

Предлаганите от Захранване Ком модули за захранване са с осигурена защита от претоварване и от късо съединение.

 

Модули за захранване от Захранване Ком

 

За захранване на устройства, чиято консумация е ниска, Захранване Ком ви предлага следните модули за понижаване на напрежението:

 • AC/DC импулсен модул – това е модул за 230VAC/3.3VDC
 • AC/DC импулсен модул – това е модул за 5VDC, с два изхода

КПД на модулите е 83%. Те са с LED индикатор, а при празен ход консумацията е много ниска – около 2mA (0,002А).

Малките размери на модулите са постигнати благодарение на високочестотно AC/DC преобразуване.

 

 

захранавщи модули

 

 

Първият модул AC/DC захранващ модул за 230VAC/3.3VDC е със следните параметри:

 • Входното му напрежение е от 100 до 240V, а максималното входно напрежение може да достигне до 265
 • Изходното напрежение на модула може да е до 3.3
 • Изходният ток е със следните стойности: номинален – 0,45А, максимален – 0,7А/1,1А.
 • Максималната мощност, която може да се достигне, е 3,5
 • Работната граница на температурата за модула е от -20ºC до 60ºC.
 • Размерите на модула са 30 x 20 x 18 мм.

 

Модули за захранване

 

 

Вторият AC/DC импулсен модул 5V за понижаване на напрежението е със следните параметри:

 • Входното му напрежение е от 85 до 240V, а максималното входно напрежение може да достигне до 265
 • Изходното напрежение на модула на двата изхода е следното: на първия изход 5V, на втория изход – 3,3V.
 • Изходният ток е със следните стойности: номиналният на първия изход е 0,60А, на втория – 0,1А; максималният на първия изход е 0,80А, на втория – 0,1А.
 • Номиналната мощност на модула е 3
 • Работната граница на температурата за този модул е от -20ºC до 60ºC.
 • Размерите на този модул са 30 x 21 x 17 мм.

 

импулсен модул за понижаване на напрежението

 

 

Предимства на модулите за захранване за устройства с ниска консумация

 

Предлаганите захранващи модули и от Захранване Ком модули имат редица предимства освен малките размери, високия КПД и много ниската консумация при празен ход:

 • Тези модули не се нуждаят от допълнително охлаждане
 • Изходното напрежение се стабилизира много прецизно с
 • При претоварване по ток захранването намалява изходното си напрежение, а при напрежение и ток около 2,7V и 2,5A се рестартира.

 

Share Button