Импулсни модули за високочестотно DC/DC преобразуване

През последните години модулите за захранване за честотно преобразуване стават все по-търсени. Те използват полупроводникови DC/DC преобразуватели.

 

Предимства на модулите за DC/DC преобразуване

Използването на тези модули във високочестотни захранвания води до значително намаляване на масата и размерите на съгласуващите трансформатори в тях. Това от своя страна води до по-ниски цени.

 

Освен това, с избора на подходящата схема, не е необходимо да се използват баластни съпротивления, когато има изискване за характеристики, които са близки до източници на ток. С елиминирането на баластните съпротивления се увеличава коефициентът на полезно действие, с което се намаляват и експлоатационните разходи.

 

Модулите за DC/DC преобразуване имат и висока стабилност на изходното напрежение. Консумацията на празен ход е много малка.

 

Модулите, предлагани от Захранване Ком, за високочестотно DC/DC преобразуване, не се нуждаят от допълнително охлаждане. Те са снабдени с температурна защита.

 

 

 

 

Видове импулсни модули, предлагани от Захранване Ком, които са с DC/DC преобразуване

Захранване Ком ви предлага повишаващи, понижаващи, повишаващо-понижаващи, програмируеми модули. Ето някои от тези продукти.

 

Повишаващ модул

Този модул е с MT3608 и е снабден с микро USB. Той регулира плавно изходното напрежение и е с температурна защита. Размерите му са 31,5 x 17,5 x 7,5 мм. Подходящ е за използване при приложения в автомобили, в зарядни за таблети, като повишаващ LED драйвер и при повишаващи източници на напрежение.

 

Повишаващ модул

 

Повишаващ модул от батерия към стабилизирани 5V и ток от 0,5 до 1,5А

При този модул батерията трябва да има напрежение от 1.5V до 5V. Размерите му са 18,2 x 14,2 x 5,5 мм. Захранване Ком го препоръчва при приложения с батерии, зарядни за таблети, за стабилизиране на захранване на контролери, преносими зарядни за телефон тип направи сам.

 

Повишаващ модул USB 5V

 

Понижаващ модул с XL4016

При този модул консумацията на празен ход е около 14mA. Размерите му са 66 x 48 x 24 мм. Може да се използва за регулиране на максималния изходен ток, за преобразуване в автомобили, за LED драйвери и за димиране на устройства.

 

Импулсен модул за понижаване на напрежение

 

Повишаващо-понижаващ модул с LM2577

Размерите на модула са 48 x 23 x 14 мм. Той може да се използва в автомобили, зарядни за таблети, както и за лабораторни източници на напрежение.

 

Импулсен модул понижаващо-повишаващ

 

Импулсен модул понижаващо-повишаващ с XL6009 и с LC филтър в изхода

При този модул изходът остава винаги стабилен, независимо дали входното напрежение е по-ниско, или е по-високо от изхода. Размерите му са 48 x 25 x 14 мм. Може да се използва при зарядни за таблети, в автомобили, а също и при лабораторни източници на напрежение.

 

Импулсен модул понижаващо-повишаващ

 

Програмируем понижаващ модул с LCD дисплей

Този модул се предлага в кутия. Размерите му без монтиран радиатор е 50 x 31 x 14 мм.

Можете да го използвате за регулируеми лабораторни източници на напрежение и на ток, за димиране на устройства и за захранване. При димирането и при захранването входното напрежение на устройствата трябва да е до 16.5V, а токът – до 2A.

 

програмируем понижаващ захранващ модул

Share Button