Защитна платка за оловни акумулатори 12V – BPB 12

Защитни платки:
BPB-12-05
BPB-12-10

BPB-12-15

Батерии:
https://www.zahranvane.com/Batteries
Зарядни модули:
POS-15-12-CHARGER-1.3A 13.8V/1.3A
POS-60-12-CHARGER-2A 13.8V/2A
POS-60-12-CHARGER-3A 13.8V/3A
POS-60-12-CHARGER-4A 13.8V/4A
POS-60-12-CHARGER-5A 13.8V/5A

Обща информация

 

Устройството е предвидено за монтаж към 12V батерия и я предпазва от най-често срещаните вредни  въздействия – презареждане, преразреждане, късо съединение и претоварване по ток, обратно свързване. Вградените в платката функции позволяват лесно изграждане на буферирана система с използване на прости захранващи модули, без да е необходимо те да следят параметрите на батерията. Използвайки тази платка можете лесно да изградите надеждна система с непрекъснат режим на работа за Вашето видеонаблюдение или сигнално-охранителна инсталация, като същевременно осигурявате добри експлоатационни параметри на акумулатора и гарантирате дългия му живот.

 

Подготвили сме три модела защитни платки за различни консумации – най-масовият модел е за 5A номинален ток, а другите модели са съответно за 10A и 15A. В представянето ще разгледаме само 5-амперовата версия, тъй-като другите са абсолютно аналогични като функционалност.

 

Нека да разгледаме какво ни е необходимо, за да изградим система за непрекъснат работен режим на постоянно напрежеине 12V – източник, батерия, защита за батерията.

 

На първо място е необходим източник – захранващ блок, който да преобразува входното напрежение (най-често 230V променливо) към подходящо за заряд на батерията и работа на захранваната техника. Това може да бъде заряден модул, с който вече разполагате във Вашата охранителна система или захранващ блок за общо приложение. Ако не разполагате със специализиран заряден модул има някои изисквания, с които трябва да се съобразите при избора на захранващ блок. Неговото максимално изходно напрежение трябва да бъде или да може да се настрои до напрежението, да което искате да заредите батерията. Най-често това напрежение е в диапазона 13.2V до 14.6V като то се определя от режима на работа и параметрите на използваната батерия.

 

При режим на буферна работа – т.е. когато батерията стои постоянно подключена към зарядното и не се очакват регулярни прекъсвания на електрозахранването, напрежението се настройва в диапазона 13.2 до 13.8V. Ако се очаква циклична работа на системата – примерно ежедневно зареждане през нощта и консумация през деня или обратно, то тогава напрежението се настройва в диапазона 14.0 до 14.6Vв зависимост от параметрита на батерията и околната температура.

 

Много важен параметър, който определя дали захранващия блок е подходящ за зареждане на батерии е вида на неговата защита от претоварване. Много от модерните импулсни захранвания имат защита с рестартиране при претоварване – така наречената на английски “hiccup mode”. Те позволяват превишаване на номиналния изходен ток в определени граници, като след това се рестартират. На графиката по-долу можете да видите как се изменя напрежението и изходния ток във времето при претоварване на типично захранване с тази защита. Те не са подходящи за заряд на батерия, т.к. по време на заряд захранването трябва да работи в режим на ограничен ток. Този тип блокове постоянно ще се рестартират и ще е необходимо много дълго време, докато заредят батерията до желаните стойности. Другият популярен тип захранващи блокове са с така наречената падаща характеристика на изходното напрежение при претоварване. Те поддържат постоянен (или относително постоянен) ток в подходящи граници и при претоварване намаляват изходното си напрежение, за да поддържат зададения максимален ток. Тези блокове са подходящи за зареждане на батерии и в това представяне ще използваме именно такъв източник.

Свързване

Свързваме платката към батерията. Избрали сме една от най-популярните батерии – 7Ah. Платката е конструирана с такива размери, че да се побере върху батерията, за да не изисква допълнително място за монтаж. Дебелината й е минимална.
При погрешно свързване към батерията е предвидена защита от обратна полярност. В този случай нищо по платката не дефектира и светва червена индикация за обратното свързване. При поставяне в правилната посока червената индикация не свети и платката е в готовност за последващо свързване.

При първоначално свързване платката не е активирана и изходното напрежение е нула. За да се активира е необходимо да се подаде ток от зарядно устройство.
Свързваме зарядното устройство. Ако го свържем погрешно се задейства защитата от обратна полярност на изхода и светва червения светодиод от тази страна. Свързваме захранването в правилна посока, индикацията изгасва и можем да продължим по-натам.
Свързваме консуматора. Тъй-като той се свързва на общи клеми със захранването не можем да осигурим допълнителна защита и е важно да спазваме полярността на консуматора спрямо тази на източника.
В първоначалния момент изходното напрежение е нула и консуматорът не работи. За да активираме системата е необходимо да подадем ток от зарядния източник. Включваме го и виждаме че системата работи. Напрежението на батерията бавно се покачва

което означава че батерията се зарежда в момента. Спираме мрежовото напрежение и виждаме как консуматора продължава да работи. При разреждане на батерията до прага на изключване защитната платка ще прекъсне връзката, като по този начин ще предпази батерията от дълбок разряд и съответно от бързото й износване.

 

Демонстрация на зареждане. Включваме захранването и наблюдаваме как защитата включва батерията и допуска зареждането й. Ще демонстрираме и защитата от презареждане.

Демонстрираме защита от претоварване по ток. Изключваме източника, за да не влияе неговия ток върху измерванията и консуматорът работи само на батерия. С електронен товар увеличаваме консумацията до задействане на защита.

Активираме платката отново чрез включване на захранването и последващо изключване, за да демонстрираме защитата от късо съединение. Правим късо съединение с проводници и виждаме как платката откача батерията за да я предпази. Активираме отново със захранването и го изключваме за да се убедим, че всичко работи според очакванията.

Сега ще демонстрираме една функция, която е полезна при свързване в полеви условия в момент на отпаднало електрозахранване. При стандартна работа за активиране на платката е необходимо да бъде включено зарядното устройство. Въпреки това можем да задействаме платката като свържем за кратко изходния плюс със входния плюс.

Показахме основната функционалност на този продукт – защитна платка за оловни акумулатори на 12V. Както споменах в началото, предлагаме три разновидности според изходния ток – 5A, 10А, 15A. Повече за тях, както и за другите, използвани в демонстрацията, продукти можете да видите в продуктовите им описания. Връзки към тях ще намерите под видеото.

Share Button