Задаване на точното зарядно напрежение с CC, CV програмируем понижаващ захранващ модул

Зарядното устройство е широко използвано устройство. Прилагат се редица устройства за захранване на акумулатори и батерии. Тези устройства действат като токоизправители. Освен това те осъществяват и понижаване на тока, ако това е необходимо. Чрез контролиране на зареждането, предотвратяване на презареждане и на прегряване зарядните устройства гарантират по-дълъг срок на експлоатация на акумулаторите и батериите.

 

 

програмируем понижаващ захранващ модул

 

 

Предотвратяване на презареждане

При зарядните устройства със сложни електронни схеми чрез преустановяването на процеса на зареждане лесно се избягва презареждане. Други възможности са за пълно разреждане на акумулатора, преди да започне презареждането, или неколкократно разреждане и зареждане, за да се постигне регенериране на ядрото.

 

За задаване на зарядно напрежение с необходимата точност използвайте програмируемия понижаващ модул DP30V3A, предлаган от Захранване Ком. Той притежава редица предимства, а и сега е на промоционална цена.

 

Приложения, за които можете да използвате захранващия модул DP30V3A

Модулът, предлаган от Захранване Ком, може да се използва за зареждане на всякакви батерии с напрежение до 32V.

 

Друго приложение е LED драйвер с постоянно напрежение, или с постоянен ток.

Модулът може да се прилага и като регулируем източник на напрежение и ток в лабораторни условия.

Още едно приложение е за димиране на устройства, чието входно напрежение е до 32V, а токът е до 3A.

 

Предимства на захранващия модул DP30V3A

  • С модула, предлаган от Захранване Ком, ви гарантираме дълъг срок на експлоатация.
  • Осветяването на дисплея се извършва с пет нива на осветеност.
  • Модулът има висок КПД.
  • Можете да запаметите два режима – един за изходно напрежение и другия за изходен ток.
  • При празен ход консумацията на модула е много ниска – 10mA.
  • Точността на измерване на напрежението и на тока е много висока – +/-1%.

 

 

 

Защита на модула DP30V3AС

Модулът е с температурна защита и със защита от обратно включване на захранващото напрежение.

Температурният обхват, в който функционира захранващият модул, е от -20ºC до 60ºC. Защитата от прегряване започва да функционира при достигане на температура 165ºC.

 

Размери на модула

Размерите на модула със и без монтиран вентилатор са 79 x 43 x 42/26 мм. С високочестотното DC/DC преобразуване се постигат малки размери на модула DP30V3A.

При модула има възможност за панелен монтаж. Размерите на отвора за монтиране са 71 x 39  мм.

 

 

Зарядното устройство

 

 

Регулиране на изходното напрежение и на изходния ток

Регулирането на изходното напрежение се извършва с точност до 100mV.

Регулирането на изходния ток се извършва с точност до 10mА.

 

Функцията на допълнителния мини вентилатор

Допълнителният мини вентилатор към захранващия модул от Захранване Ком се монтира лесно. Той започва да работи, когато изходният ток е над 1А. Когато изходният ток достигне и превиши тази стойност, вентилаторът се стартира автоматично.

 

Когато изходният ток е под 1А, не е необходимо допълнително охлаждане на модула DP30V3A.

На платката на вентилатора са включени конектори, чрез които тя се монтира към модула. При монтаж е важно да се спази необходимата посока на монтиране.

Share Button