AC/DC адаптор – импулсно стабилизиран източник на напрежение

AC/DC адапторите са външни източници на захранване. Обикновено изглеждат като АС щепсели. Използват се с електрически устройства, които се нуждаят от захранване, но нямат компоненти, с които да получат от енергопреносната мрежа необходимите волтаж и мощност.

 

AC/DC адаптор

 

AC/DC адапторите се използват както за устройства, които нямат друг източник на захранване, така и за устройства с батерии – при тях освен захранване на устройството те могат да зареждат и батерията.

 

Предимството, което предоставят захранващите модули, е възможността захранваните от тях устройства да се използват като портативни, без да се утежняват от вътрешни компоненти за захранване. Едно и също устройство може да се зарежда от мрежа с напрежение 120 VAC или 230 VAC, или от автомобил, като се използват различни адаптори.

 

Адапторите са с малки размери, благодарение на извършваното високочестотно AC/DC преобразуване.

Входното им напрежение е от 85 до 250V AC, а номиналната мощност – 5.5 W.

 

AC/DC ИМПУЛСЕН МОДУЛ

 

Адапторите са снабдени със защита от късо съединение, температурна защита, защита от претоварване. Защитата от претоварване се постига чрез поддържане на падаща характеристика; когато токът превиши 0.7А, адапторът минава в режим на непрекъснато рестартиране. За защита от късо съединение модулът също минава в режим на непрекъснато рестартиране. Работната граница за температурите е в обхвата -20ºC~60ºC.

 

Консумацията на празен ход на адапторите е много малка – тя достига около 2mA (0,002А).

Коефициентът на полезно действие на адапторите е 86%. Още едно предимство е ниската им цена.

 

Можете да използвате адапторите за захранване на устройства, които имат ниска консумация, както и за 50hz адаптери с малка мощност.

 

AC/DC модули

 

Захранване Ком предлага следните адаптори:

  • AC/DC модули с различни стойности на напрежението и силата на тока, с размери 30x21x17, 30x20x18, 30х20х16, 270х65х55, и др.
  • AC/DC захранване 12V, с номинален изходен ток 0.45А и пиков изходен ток 0.6А, с размери 41x15x17
  • AC/DC захранващ модул 5V 0.80A, с номинален изходен ток 0.6А и пиков изходен ток 0.8А, с размери 41x15x17
  • AC/DC захранване захранване 5V 0.8A – импулсен модул за понижаване на напрежение, с номинален изходен ток 0.80А и пиков изходен ток 1.1А, с размери 30х20х16
  • AC/DC захранване 24V 0.20A – импулсен модул за понижаване на напрежение, с номинален изходен ток 0.20А и пиков изходен ток 0.22А, с размери 32x17x23
  • AC/DC захранване 12V 0.60A (KV) – импулсен модул за понижаване на напрежение, с номинален изходен ток 0.45А и пиков изходен ток 0.7А, с размери 29х20х18

Адапторите могат да се персонализират и да се доработват. Ако това е необходимо за постигане на вашите цели, можете да се свържете със Захранване Ком за съдействие.

 

AC/DC захранване

 

 

 

Share Button