Програмируем понижаващ захранващ модул за задаване на точно зарядно напрежение и максимален заряден ток

Захранване Ком предлага програмируеми понижаващи захранващи модули, с които можете да зададете точните стойности както на зарядното напрежение, така и на максималния заряден ток.

 

Приложенията, за които можете да използвате програмируемите понижаващи модули за захранване

Използвайте модулите DPS5005 и DPS3012 за следните приложения:

 • за зарядни за батерии с напрежение до 50V
 • като LED драйвери с постоянно напрежение или постоянен ток
 • като регулируеми лабораторни източници на напрежение и на ток
 • за димиране на устройства, чието входно напрежение е до 50V, а токът е до 5A

Tъй като модулите са понижаващи, най-натовареният им режим ще бъде при условия на максимален изходен ток и наличие на голяма разлика между входното и изходното напрежение.

 

Основни характеристики на модулите DPS5005 и DPS3012

Захранване Ком ви препоръчва тези модули на първо място поради високия им КПД. Дисплеите им са с 5 нива на осветеност.

 

Програмирането им се извършва посредством потенциометър енкодер, който ви гарантира дълъг срок на експлоатация. Можете да запаметите 2 режима за изходно напрежение и изходен ток.

 

Модулите DPS5005 и DPS3012 са с малки размери, поради използването на високочестотно преобразуване. Програмируемият захранващит модул DPS5005 е с размери 79 х 43 х 48 мм, а DPS3012 – с размери 79 х 43 х 41 мм.

 

Програмируемият захранващит модул DPS5005

Модулите са с отвори за панелен монтаж, които са с размери 71 х 39 мм.

 

Входно напрежение и максимално входно напрежение на модулите

За DPS5005 входното напрежение е от 6V до 55V, а максималното входно напрежение е 55V.

За CC, CV захранващ модул DPS3012 входното напрежение е от 6V до 40V, а максималното входно напрежение е 40V.

 

CC, CV захранващ модул DPS3012

 

Още предимства, които получавате с програмируемите понижаващи модули за захранване от Захранване Ком

 • С тези модули можете да регулирате изходното напрежение. Точността на регулиране е до 100
 • С тях можете да регулирате и изходния ток. Точността на регулиране е до 10
 • Изходното напрежение е изключително стабилно.
 • Разликата между входното напрежение и изходното напрежение може да бъде до 10%.
 • Модулите DPS5005 и DPS3012 са снабдени със защита от обратно включване на захранващото напрежение.
 • Модулите са снабдени и със защита от късо съединение и от претоварване.
 • При празен ход консумацията на модулите е много ниска, около 10mA за DPS5005 и около 20mA за

 

Точност на измерване за модулите DPS5005 и DPS3012

Точността на измерване за модулите е следната: по отношение на напрежението тя е +/-(0.5% + 1 деление; по отношение на тока точността е +/-(0.5% + 2 деления).

 

Температурен обхват, в който функционират модулите DPS5005 и DPS3012

Програмируемите модули за захранване функционират в температурния обхват от -20ºC до 60ºC.

 

Изходна мощност на модулите DPS5005 и DPS3012

За DPS5005 изходната мощност е от 0 до 250W, а за DPS3012 – от 0 до 348W.

 

При по-големи натоварвания в препоръчваме да охлаждате модулите принудително

Тъй като модулите DPS5005 и DPS3012 не са снабдени със защита от прегряване, Захранване Ком ви съветва при по-големи натоварвания да използвате малък вентилатор, с който да извършвате принудителното им охлаждане.

 

 

Share Button