Осигурете си стабилно захранване при прекъсване на тока със захранващо табло

С буферното захранващо табло от Захранване Ком ще имате винаги непрекъснато захранване, дори при прекъсване на подаване на ток в мрежата. Така няма да губите данни при прекъсване на захранването, следователно няма да губите данни при работа на компютър и другите свързани към таблото устройства няма да прекъсват работата си.

 

буферно захранващо табло

 

 

Осигуряването на подаване на енергия при аварийно захранване

Подаването на енергия при захранващите източници за аварийно захранване се извършва чрез батерии, генератори, преобразуватели на слънчева енергия и други.

Буферното захранващо табло POS PZB-12V10D, предлагано от Захранване Ком, получава енергия от оловно-киселинен акумулатор, който трябва да осигурите отделно. Той не е включен към таблото. При спад или прекъсване на подаване на захранване буферното табло ще поеме подаването на захранване. Таблото е снабдено и с тампер бутон, осигуряващ защита при отваряне на капака.

 

Напрежение и капацитет на акумулатора, който трябва да се включи към таблото

Акумулаторът е с напрежение 12V и капацитет за от 40 до 45Ah.

 

Висока ефективност при пълно натоварване

При пълно натоварване ефективността на таблото POS PZB-12V10D е над 80%.

 

Размери на буферното табло

Таблото POS PZB-12V10D е с размери 330 х 350 х 175 мм.

 

Защити на буферното табло

Буферното табло е снабдено със следните защити:

  • защита от късо съединение за импулсния модул, вградена – Isc=0
  • защита от претоварване, с максимална изходна сила 10А при 13,8V, а изходното напрежение е от 13,8 до 3V
  • защита на акумулатора – чрез стъклен предпазител 20 х 5 мм, за 12,5А/250V

 

Светодиодна индикация

Буферното табло POS PZB-12V10D има светодиодна индикация: жълта за AC-OK и зелена за DC-OK.

 

Параметри на входното напрежение

Параметрите за входно напрежение на таблото са следните:

  • номинално входно напрежение – от 180 до 264VAC
  • диапазон на напрежението – 230VAC
  • честота на напрежението – от 47 до 63Hz

 

Параметри на изходното напрежение

  • номинално напрежение – 13.8V DC
  • диапазон на регулиране – от 10,5 до 13,8V DC

 

Параметри на изходния ток и мощност

Изходният ток на таблото е между 10 и 10,5A.

Максималната изходна мощност е 138W.

 

Препоръки за изходния ток на таблото за оптимално функциониране

Импулсният модул има стойност на максималния изходен ток 10А. Тази стойност се разпределя между консуматора и самия акумулатор.

От 10-те ампера се препоръчва токът за консуматора да е до 8А, тъй като така се осигуряват 2А за зареждане на акумулатора.

За по-голяма ефективност на буферното табло се препоръчва към консуматора да се подава ток с до 6А. Така за зареждане на акумулатора остават 4А, което дава възможност за по-бързо зареждане, а разреждането ще бъде по-бавно.

 

Все по-голяма популярност на офлайн непрекъсваемите захранващи табла и устройства

Захранващите табла се радват на все по-голямо търсене. Причините са удобството за бързо възстановяване на захранването при прекъсвания в мрежата и ниските им цени. Процесът на превключване към аварийното захранване обикновено се извършва за по-малко от секунда.

Share Button