Модули за централно захранване – осигуряване на безпроблемна работа на захранваната мрежа

Захранване Ком предлага следните модули за централно захранване:

 

захранване 120V DC

 

Какво представляват модулите

Модулите, предлагани в онлайн магазина на Захранване Ком, са импулсно стабилизирани източници на напрежение. Изходното напрежение се поддържа постоянно, независимо от промени във входното напрежение или в товара. Това постоянно и стабилно изходно напрежение гарантира безпроблемното функциониране на мрежата, която се захранва.

Модули за централно захранване

Включени защити

В модулите за централно захранване са включени следните защити:

  • от късо съединение
  • от токов удар – чрез варистор на входа и предпазител
  • от повишено изходно напрежение
  • от понижено изходно напрежение
  • от обратно напрежение и от офазяване – посредством диодите, вградени в изхода
  • от прегряване – чрез изключване на захранващия блок, когато температурата на някой компонент достигне 90 градуса, и възстановяване на работата, когато температурата спадне до 70 градуса

Защитата от късо съединение може да се използва, за да се стартира захранването дистанционно – това може да се наложи, ако захранването не е пряко достъпно.

 

Как да се избегнат токови удари

За избягване на токови удари Захранване Ком препоръчва изчакване, докато мрежата се установи.

 

импулсно стабилизиран източник на напрежение

 

Рестартиране на модулите за централно захранване

Рестартирането на централното захранване се извършва на периоди от 20 до 30 секунди. Причини за рестартирането могат да бъдат:

  • недостатъчно входно напрежение
  • кратко прекъсване във входното напрежение
  • прекъсване, а след това възстановяване на електрозахранването
  • късо съединение на изхода

централно захранване

 

Толеранс за модулите за централно захранване

Толерансът за модулите е +/-1V.

 

Размери

Заедно с кабелите размерите на всеки модул са 140 х 55 х 40 мм.

 

Share Button