Захранващо табло за захранване на камери за видеонаблюдение

Видеонаблюдението – основна част от съвременните методи за контрол на различни обекти

 

Видеонаблюдението е основен метод за контрол на различни обекти. То се осъществява с оптични електронни устройства, чрез които се осъществява визуален контрол на обекти – търговски обекти, офиси, домове и други. Камерите са основни части от видеонаблюдението, а за захранването им се използват захранващи табла. Когато ви е необходимо захранващо табло за видеонаблюдение във ваш обект, обърнете се към Захранване Ком.

 

 

захранващо табло при камери

 

 

Камери за видеонаблюдение

 

Използват се камери на различни производители. Всеки производител има своите матрици за камери и предлага както евтини матрици, със стандартни параметри, така и сложни матрици, с много висока резолюция и чувствителност.

 

Видове видеокамери според приложението им

 

Камерите се подразделят на:

  • модулни – подходящи за инсталиране в корпуси
  • ъглови – за инсталиране на тавана; имат формата на полусфера
  • миникамери – те се използват предимно за инсталиране в помещения
  • корпусни – тези камери са отделни устройства и са подходящи за използване при различни условия, вътре в помещения и извън тях
  • термични – тези камери улавят вълните в инфрачервения спектър
  • улични – камери, използвани във външни приложения; инсталират се в корпуси с подгряване

както и други видове.

 

Видове видеокамери според изходния сигнал

 

Според изходния сигнал камерите се разделят на два вида: аналогови и дигитални.

 

Видове видеокамери според начина, по който се предават данните

 

Според начина, използван за предаване на данни от наблюдението, видеокамерите са два вида: жични и безжични. Безжичните камери са снабдени с предавателно устройство и с антена. Wi-Fi видеокамерите също са безжични камери.

 

 

 

 

Захранващи табла за камери за видеонаблюдение

Това табло от Захранване Ком е с 16 изходни канала. Можете да го използвате за захранване на камери с напрежение 12V.

Според натоварването можете да използвате различен брой канали:

  • 16 канала – за 16 камери с подсветка, консумацията трябва да е до 0,8А
  • 12 канала – за 12 камери с подсветка; консумацията трябва да е до 1А
  • 8 канала с консумация 0,55А на канал плюс 8 канала с консумация 1А на канал, или друга консумация, така че сумарният ток да е до номиналната стойност 12,8А

Размерите на таблото са 340 х 210 х 60 мм. Обхватът на температурата, при която работи, е от -10°C до 45°C.

 

Захранващо табло

Това табло работи при напрежение 13,8V DC и ток 2A. То използва оловно-киселинен акумулатор, чийто капацитет е от 7 до 9Ah. Моля обърнете внимание, че Захранване Ком предлага това табло без акумулатор.

Таблото е със светодиодна индикация, както и с тампер бутон – така се осигурява защита при отваряне на капака.

Размерите на таблото са 250 х 260 х 70 мм, а температурният обхват за работата му е от -5°C до 45°C.

С това табло от Захранване Ком ще си гарантирате стабилно захранване на свързаните към него камери, което няма да зависи от прекъсванията в мрежата.

 

табло за захранване на камери за видеонаблюдение

Share Button