Захранващи табла, подходящи за камери при видеонаблюдение

Захранване на камерите за видеонаблюдение

 

Камерите за видеонаблюдение се нуждаят от захранване. Можете да го осигурите със захранващите табла на Захранване Ком, със защита от прегряване и късо съединение.

 

Видове захранващи табла от Захранване Ком

 

Захранващите табла, които предлагаме, са от следните видове:

 • с 4 изходни канала
 • с 8 изходни канала
 • с 9 изходни канала
 • с 16 изходни канала
 • буферни табла – захранването при тях не зависи от прекъсванията в мрежата

 

Табло с 4 изходни канала – POS-4K500

 

Захранване Ком предлага това табло за захранване на камери на 12V. Всички канали могат да се използват едновременно. При 0,5А на канал могат да се захранват 4 камери без подсветка.

 

Захранващо табло

 

Табло с 8 изходни канала – POS-8K1000

 

Предлагаме ви това табло за захранване на 12V. При 1А на канал могат да се захранват 8 камери без подсветка.

 

захранване на камери за видеонаблюдение

 

Табло с 9 изходни канала – POS-9K500

 

С това табло, със захранване на 12V, при 0,5А на канал могат да се захранват 9 камери без подсветка.

 

Захранващо табло с 9 изходни канала

 

Табло с 9 изходни канала – PCC-60K9

 

С това табло с 9 изходни канала, също на 12V, възможностите за брой на използваните канали са повече:

 • при 0,53А на канал – 9 канала и възможност за захранване на 9 камери без подсветка
 • при 0,8А на канал – 6 канала и възможност за захранване на 6 камери с подсветка
 • при комбинация от 0,53А и 0,8А на канал, като например 4 канала са с първата стойност и 3 с втората, като е важно общият ток да не превишава номиналната стойност 4,8А.

Захранващ източник с 9 изходни канала

 

Табло с 16 изходни канала – POS-16K1000

 

Това табло, предлагано от Захранване Ком, е за напрежение 12V. Тук допустимият брой канали за използване е следният:

 • при 16 канала, с 0,8А на канал, се захранват 16 камери с подсветка
 • при 12 канала, с 1А на канал, се захранват 12 камери с подсветка
 • при комбиниране, например на 8 канала с 0,55А на канал и 8 канала с 1А на канал; тук е важно общият ток да не превишава номиналната стойност 12,8А

Захранващо табло POS POS-16K1000

Табло с 16 изходни канала – PCC-150K16

 

И при това табло напрежението е 12V. То предлага няколко възможности за броя на използваните канали:

 • 16 канала, с 0,5А на канал – за 16 камери без подсветка
 • 10 канала, с 0,8А на канал – за 10 камери с подсветка
 • с комбинация, например от 8 канала с 0,5A на канал и 5 канала с 0,8 на канал; тук е важно общият ток да не превишава номиналната стойност 8,3А.

 

Захранващо табло за камери

 

 

 

Буферни захранващи табла

 

Тези табла използват оловно-киселинни акумулатори, които не се обслужват. Освен това таблата са със светодиодна индикация и бутон за защита при отварянето на капака.

Захранване Ком предлага таблата без акумулатори. Буферните табла в нашия онлайн магазин включват:

 • PZB-12V2C – 13,8VDC, 2A; капацитетът на акумулатора трябва да е 7-9Ah или 17-20Ah
 • PZB-12V2B – 13,8VDC, 2A; капацитетът на акумулатора трябва да е 7-9Ah
 • PZB-12V4C – 13,8VDC, 4A; капацитетът на акумулатора трябва да е 17-20Ah
 • PZB-12V10D – 13,8VDC, 10A; капацитетът на акумулатора трябва да е 40-45Ah
Share Button