Сензор с инфрачервена светлина за алармена сигнализация

Инфрачервените лъчи

Инфрачервените лъчи са невидими за човека, но свойствата им са подобни на свойствата на видимата светлина – т.е. те също имат свойството да се отразяват и пречупват.

 

Различията се дължат на това, че дължината на вълната на инфрачервените лъчи е по-голяма. Освен това инфрачервените лъчи лесно преминават през вакуум, както и през среди, които са задимени или запрашени.

 

Използването на инфрачервените лъчи за пренасяне на данни

Инфрачервените лъчи се използват често за пренасяне на данни – между мобилни телефони и други преносими устройства, компютри и други. За да се осъществи пренасянето на данни, е необходимо двете устройства да са в близост едно до друго.

 

Освен това тези лъчи се използват и в устройства за дистанционно управление. В тях са монтирани специални лещи, насочващи лъчите към приемника на уред като телевизор, плейър, климатик и други подобни устройства. Приемниците на тези уреди са настроени на еднаква честота, за разпознаване и приемане само на инфрачервени сигнали от устройството за дистанционно управление.

 

Инфрачервените лъчи се използват и в алармени системи. В тях пренасянето на данни за поява на обекти в даден район се регистрира от предавател, който предава сигнали на приемник, а той от своя страна е свързан с алармена система.

 

Инфрачервени аларми

Инфрачервените аларми включват датчици, които отчитат наличие на движение или на препятствие, за алармиране в случай на поява на нежелани лица в даден район или обект. Сензорите се свързват с алармена система.

 

За захранване на алармени системи се прилага и дублирано захранване с акумулатор. Така при евентуално спиране на тока няма да се преустанови действието на системите.

 

Инфрачервен сензор от Захранване Ком, с който можете да отчитате движения и препятствия

Основните компоненти на сензора са инфрачервен предавател, светодиод, и инфрачервен приемник, фотодиод. Двата компонента са насочени в една посока.

 

 

Инфрачервен сензор от Захранване Ком

 

 

Предимствата, които получавате с инфрачервения сензор, предлаган от Захранване Ком

На първо място, сензорът има дълъг период на експлоатация и ще ви служи продължително време. Лесно можете да го използвате в дискретни смени, няма да ви е необходим микроконтролер. Не на последно място, това е модул с разумна цена.

 

 

Сензор за отчитане на препятствие с инфрачервена светлина

 

 

Индикацията на инфрачервения сензор

Индикацията на инфрачервения сензорен модул включва:

  • светодиодна индикация за отчитане на преминаване на обект или наличие на препятствие
  • светодиодна индикация за захранването

 

Обхват на сензора

Обхватът на сензора е от 2-3 см до 35 см. Той зависи от няколко фактора:

  • как е настроен тримерът
  • колко близо е сензорът до отражателни повърхности
  • каква е способността за отразяване на преминаващия наблизо обект или на препятствието

 

инфрачервен сензор

 

 

Приложения на инфрачервения сензор

Можете да използвате инфрачервения сензор за сигнализиране на присъствие на нежелани лица или обекти в дадени помещения или райони, както и за отчитане на преминаване наблизо на обекти. Той е подходящ за алармена сигнализация на помещения, сгради и райони. Можете да използвате сензора и в потребителска електроника.

 

Захранващо напрежение и консумация на модула

Диапазонът на захранващото напрежение е между 3,3V и 5V. Консумацията е максимум 40-45mA.

 

Размери на платката на модула

Размерите, които включват височината на елементите и спойките, са 32 х 14 х 8 мм.

Share Button