Сензор за отчитане оборотите на двигател

Измерване на оборотите – брой обороти в минута

При измерването на оборотите около фиксирана ос се използва мерната единица обороти в минута. Тя се използва за измерване на скоростта на въртене при механични части в различни уреди, като например барабани на перални машини, твърди дискове на компютри, обороти на двигатели на коли. Един оборот е едно пълно завъртане около фиксираната ос.

 

Средната скорост при автомобилните двигатели е 2500 оборота в минута. Максималната може да достигне до 10 000 оборота в минута. При празен ход скоростта е около 1000 оборота в минута.

 

 

Сензор за отчитане оборотите на двигател

 

 

Уреди за измерване на оборотите на двигатели

Уредите за измерване на обороти в минута са различни. Има уреди за измерване с голям обхват, за да могат да измерват скоростта на най-различни въртящи се части и машини. Предлагат се уреди, които са портативни, с малки размери, така че да могат лесно да се пренасят и да се измерва скоростта на дадени елементи или двигатели.

Някои уреди са обикновени процесори, които просто обработват изхода от външен сензор, а други са комбинации от сензор и процесор. И при двата вида се измерва механичното движение, което се конвертира в изходен сигнал, който е право пропорционален на скоростта на въртенето. Информацията се изпраща до дисплей или до контролер, който регулира скоростта на двигателя.

 

Сензорен уред за измерване на обороти на двигател от Захранване Ком

Този инфрачервен сензор за измерване на обороти е евтино устройство, което освен ниската цена има и редица други предимства:

  • с този уред можете да разчитате на дълъг период на експлоатация
  • можете лесно да го използвате в дискретни схеми; при това няма да е необходимо да използвате микроконтролер
  • сензорът е със светодиодна индикация на захранването
  • снабден е и със светодиодна индикация при отчитането на непрекъснат светлинен поток

 

 

измерване на оборотите на двигатели

 

 

Размери на модула на сензора за измерване на обороти

Сензорът, предлаган от Захранване Ком, е с размери 32 х 14 х 14 мм.

 

Принцип на изграждане на инфрачервения сензор

Сензорът включва инфрачервен предавател (светодиод), както и инфрачервен приемник (фотодиод), които се намират в монолитно тяло, в което е оставена въздушна междина.

Инфрачервеният предавател и инфрачервеният приемник са насочени един към друг.

Когато в междината няма обект, прекъсващ светлинния поток към приемника, се изпраща сигнал логическа 0. При прекъсване на светлинния поток се задейства сигнал логическа 1.

Ако светлинният поток е непрекъснат, свети зеленият светодиод. Ако се получи прекъсване на светлинния поток, зеленият светодиод престава да свети.

 

Захранващо напрежение на сензорния модул

Захранващото напрежение на сензорния модул е в границите на 3,3V и 5V.

 

Консумация на ток на сензорния модул

Максималната консумация на ток на сензорния модул е от 30 до 35мА.

 

Растерът на свързващата рейка на сензора

Растерът на свързващата рейка при инфрачервения сензор е един инч, или 2,54 мм.

 

 

инфрачервен сензор

 

Share Button