Сензор за контрол на температурата

Сензорите за измерване и контрол на температурата, предлагани от Захранване Ком, имат приложения в различни среди. Те са част от системи за мониторинг на температура, като заедно с това могат да измерват и контролират влажност и също така да се използват за външен контрол.

 

Сензор за контрол на температурата

 

Сензорите за температурен контрол – част от системите за контрол на температура

Сензорите са съществена част от системите, които контролират температурата. Освен сензора системите съдържат измервателно устройство, база, в която се съхраняват данните, софтуер и средства, които известяват за промените на температурата.

 

системи за контрол на температура

 

Програмиране на сензорите

Сензорите в асортимента на Захранване Ком се програмират чрез бутона SET. С този бутон се програмират:

  • долна граница на температурния обхват (стъпката при настройка е един градус)
  • горна граница на температурния обхват (стъпката при настройка е един градус)
  • избор на товар

Излизането от режима на програмиране се извършва след изчакване от период от 16 секунди.

 

 

Ето и контролерите със сензори, които ви предлага Захранване Ком:

 

  • Контролер за температура със сензор WX-101W

Този контролер за температура е със захранващо напрежение 12V. Той е с тегло 22 грама и дължина на кабела на температурния сензор 48 см.

Контролерът предлага четири режима на работа и е снабден със силово реле, което извършва външен контрол. Сензорът е снабден с индикация за включване на релето.

Когато релето е включено, консумацията на сензора е 50мА / 80мА. Релето може да управлява товари с мощност до над 2 kW, но периодът на управление е кратък.

След отпадане на захранващото напрежение настройките се запазват.

Сензорът е снабден със защита от обратно включване към захранващото напрежение.

 

• Контролер за температура със сензор

 

  • Контролер за температура и влажност, снабден със сензор AM2301

Това е модул с два контролера за отчитане на температура и влажност. За управление на всеки от тях се използва отделно силово реле 10A/250VAC.

Стойностите на температурата и влажността се показват последователно, на периоди от по 5 секунди.

Сензорът AM2301 е дигитален и се предлага като част от комплекта.

Дължината на свързващия кабел е 30 метра, тъй като комуникацията между сензора и контролера е цифрова и дължината на кабела не се отразява на точността на измерването на двата параметъра – температура и влажност.

 

• Контролер за температура и влажност

 

  • Контролер за температура TN99

Датчикът за температура е снабден със сонда NTC503.

Терморезистивните сонди, с които може да се използва, са 50 и 100 килоома, за температурен обхват съответно от -40 до +150 и от 0 до +300 градуса Целзий.

Релетата, управлявани от контролера, са две: силово и реле за аларма.

Контролерът се предлага с кабел с дължина 1 метър.

 

датчик за температура

 

  • Контролер за температура XMK-010 за фризер

Контролерът за фризер се предлага с кабел с дължина 4,5 метра и със сонда. Дисплеят е триразряден.

Сондата се свързва с контролера чрез клеми 9 и 10.

Контролерът управлява силово реле, чрез клеми 3 и 4. Чрез него се извършва комутация на токов със стойност до 5А.

 

Контролер за температура XMK-010 за фризер

Share Button